0

Xác định hệ số của hàm số nhất biến khi biết bảng biến thiên

Share

NHÓMWORD – BIÊN SOẠN TÀI LIỆU TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA

LINK NHÓM:

cebook.com/groups/nhomwordvabiensoantailieutoan/

Trang1

BÀI TẬP MẪU

(ĐỀ MINH HỌA LẦN 2-BDG 2019-2020) Cho hàm số

1ax

f x

bx c

, ,a b c

bảng biến thiên

như sau:

Trong các số

,a b

c

có bao nhiêu số dương?

A.

2

. B. 3. C. 1. D. 0.

Phân tích hướng dẫn giải

Xem Thêm:   Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

1. DẠNG TOÁN: Đây là bài toán ở dạng vận dụng: Từ bảng biến thiên xác định dấu các hệ số a, b c

của hàm số

1ax

f x

bx c

.

2. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

Cho hàm số

ax b

f x

cx d

Đồ thị hàm số

ax b

f x

cx d

có tiệm cận đứng là đường thẳng

d

x

c

.

Đồ thị hàm số

Xem Thêm:   Cách nấu xôi đậu xanh mềm dẻo đơn giản nhất

ax b

f x

cx d

có tiệm cận ngang là đường thẳng

a

y

c

.

Đạo hàm của hàm số

ax b

f x

cx d

2

ad bc

f x

cx d

.

3. HƯỚNG GIẢI:

B1: Từ công thức của hàm số

1ax

f x

bx c

chỉ ra phương trình đường thẳng của tiệm cận đứng, tiệm

cận ngang và công thức tính đạo hàm của nó.

Xem Thêm:   Công nghệ 6 Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình

B2: Từ bảng biến thiên chỉ ra tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số và chiều biến thiên của

hàm số đó.

B3: Thay các dữ kiện ở bước 1 vào bước 2 ta sẽ xác định được dấu của các hệ số a, bc.

Từ đó, ta có thể giải bài toán cụ thể như sau:

Lời giải

Chọn C

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CỦA HÀM SỐ NHẤT BIẾN

5/5 - (766 votes)