0

Vật lí 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện

Share

Table of Contents

Nam châm điện trên có cấu tạo gồm một oosngs dây dẫn trong đó có lõi sắt non, trên thân ống dây có ghi các số 0, 1000, 1500 là chỉ số vòng dây có trong ống.

Dòng chữ 1 A – 22 Ω cho biết ống dây được dùng với dòng điện có cường độ 1 A, điện trở của ống dây là 22 Ω.

Câu C3

So sánh các nam châm điện được mô tả trên hình 25.4. Trong các nam châm điện a và b; c và d; b,d và e thì nam châm nào mạnh hơn?

Gợi ý đáp án

Ta thấy cuộn dây a , b, c có cùng cường độ dòng điện chạy qua nhưng b có số vòng dây lớn hơn c, c có số vòng dây lớn hơn a =>Vì vậy nam châm b mạnh hơn c, c mạnh hơn a.

Ta thấy cuộn dây d, e có cùng cường độ dòng điện đi qua là 2A nhưng e có số vòng dây lớn hơn => Nam châm e mạnh hơn nam châm d.

Câu C4

Khi ta chạm mũi chiếc kéo vào đầu thanh nam châm thì sau đó mũi kéo hút được các vụn sắt. Giải thích vì sao?

Gợi ý đáp án

Do kéo được nam từ thép nên khi mũi kéo chạm vào thanh nam châm thì bị nhiễm từ, vì vậy sau khi mũi kéo không chạm vào nam châm nữa thì vẫn hút được vụn sắt.

Câu C4

Muốn nam châm điện mất hết từ tính thì làm thế nào?

Gợi ý đáp án

Muốn nam châm điện mất hết từ tính ta chỉ cần ngắt dòng điện để dòng điện không chayj qua ống dây.

Câu C6

Nam châm điện được tạo ra như thế nào, có gì lợi hơn so với nam châm vĩnh cửu?

Gợi ý đáp án

Nam châm điện được tạo ra nhờ ứng dụng đặc tính về sự nhiễm điện từ của sắt, nó có cấu tạo gồm một ống dây dẫn, trong có lõi sắt non. Khi cho dòng điện chạy qua ống dây, xung quanh ống dây có một từ trường, lõi sắt non giúp làm tăng từ tính của nam châm.

Cấu tạo của nam châm điện có lợi thế hơn nam châm vĩnh cửu ở chỗ:

Có thể tăng lực từ của nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện đi qua ống dây.

Chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây là nam châm mất hết từ tính.

Có thể thay đổi tên các từ cực của nam châm điện bằng cách đổi chiều dòng điện qua ống dây.

5/5 - (526 votes)
Xem Thêm:   Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn trang 135