0

Văn mẫu lớp 6: Tóm tắt văn bản World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

Share

Hôm nay, caubinhan.com sẽ cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Tóm tắt văn bản World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?.

World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

Hy vọng với 3 mẫu tóm tắt sau đây, sẽ giúp các bạn học sinh lớp 6 nắm rõ nội dung chi tiết của tác phẩm này.

Tóm tắt World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 1

Ngày 12 tháng 3 năm 1989, tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở ngoại ô Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), mạng toàn cầu World Wide Web đã ra đời. Mục đích ban đầu của nhà sáng lập Tim Bơ-nơ-Li chỉ là xây dựng một mạng lưới giúp đồng nghiệp kết nối tốt hơn, nhưng sau đó ông nhận ra ý tưởng này có thể thực hiện ở quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, người dùng toàn cầu hiện tại đang phải đối mặt với nhiều mặt trái của internet như bảo mật dữ liệu. Chính người sáng lập cũng đã khuyến cáo mọi người phải cảnh giác hơn trong việc bảo mật thông tin cá nhân.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 2

Để xây dựng một mạng lưới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, ngày 12 tháng 3 năm 1989 Tim Bơ-nơ-Li đã xây dựng lên mạng toàn cầu World Wide Web. Đến năm 1991, các trang web dần hoạt động toàn thế giới. Tuy nhiên, người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ liệu và nhà sáng lập khuyên cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa.

Tóm tắt nội dung văn bản – Mẫu 3

Ngày 12 tháng 3 năm 1989, tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu ở ngoại ô Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), Tim Bơ-nơ-Li đã sáng lập ra mạng toàn cầu World Wide Web đã ra đời. Mục đích ban đầu chỉ là xây dựng một mạng lưới giúp đồng nghiệp kết nối tốt hơn. Nhưng sau đó ông nhận ra ý tưởng này có thể thực hiện ở quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, người dùng toàn cầu hiện tại đang phải đối mặt với nhiều mặt trái của internet như bảo mật dữ liệu. Bản thân người sáng lập cũng đã khuyến cáo mọi người phải cảnh giác hơn trong việc bảo mật thông tin cá nhân.

5/5 - (580 votes)
Xem Thêm:   Soạn bài Cảm xúc mùa thu – Soạn văn 10 tập 1 tuần 16 (trang 145)