0

Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Share
Avatar of admin

Tuyen tap trac nghiem ung dung dao ham – Tai

L

A

T

E

X by Nguyễn T hế Út Ô 0169 344 3791

Sự đồng biến nghịch biến của hàm số 3

Câu 9. Cho hàm số y = 2x

3

+ 6x + 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng

(

;

)

và đồng biến trên khoảng

(

0; +

)

.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng

(

; +

)

.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng

(

; +

)

.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng

(

;

)

và nghịch biến trên khoảng

(

0; +

)

.

Câu 10. Cho hàm số f (x) đạo hàm trên khoảng (a; b) . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào

Xem Thêm:   Khoa học lớp 4 Bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ

sai?

A. Nếu f

(x) < với mọi x thuộc (a; b) t hàm số f (x) nghịch biến trên (a; b).

B. Nếu hàm số f (x) đồng biến trên (a; b) t hì f

(x) > với mọi x thuộc (a; b).

C. Nếu hàm số f (x) đồng biến trên (a; b) t hì f

(x) với mọi x thuộc (a; b).

D. Nếu f

(x) > với mọi x thuộc (a; b) t hàm số f (x) đồng biến trên (a; b).

Câu 11. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó?

A. y = x sin

2

x. B. y = cot x. C. y = sin x. D. y = x

3

.

Câu 12. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

A. y = x

3

x 2. B. y =

x 1

x + 3

.

C. y = x

4

+ 2x

2

+ 3. D. y = x

3

+ x

2

+ 2x + 1.

Câu 13. Khoảng nghịch biến của hàm số y = x

3

+ 3x

Xem Thêm:   Món ốc hương Phú Quốc

2

+ 4

A. (; ). B. (; 2) và ( 0; +).

C. (2; +). D. (2; 0 ).

Câu 14. Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên tập xác định?

A. y =

2 3x

1 + 5x

. B. y = x

4

+ 3x

2

+ 18.

C. y = x

3

+ 2x

2

7x + 1. D. y = x

3

+ 3x

2

+ 9x 20.

Câu 15. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

A. y = x

4

+ x. B. y = x

4

x. C. y =

(

x 1

)

2018

. D. y =

(

x 1

)

2019

.

Câu 16. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

A. y =

x

x + 1

. B. y =

x

x

2

+ 1

.

C. y =

Ä

x

2

1

ä

2

3x + 2. D. y = tan x.

Câu 17. Cho hàm số y =

x

3

3

+ 3x

2

5x + 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem Thêm:   Soạn bài Việt Nam quê hương ta – Chân trời sáng tạo 6

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 5).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (; 1).

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 5).

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (5; +).

Câu 18. Cho hàm số y = x

3

+ 3x

2

+ 9x 5. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên

(

1; 3

)

; nghịch biến trên mỗi khoảng

(

; 1

)

,

(

3; +

)

.

B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng

(

; 3

)

,

(

1; +

)

; nghịch biến trên

(

3; 1

)

.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương

5/5 - (675 votes)