0

Tuyển tập bài toán Hóa hay và khó trong các kì thi THPT Quốc gia

Share

Vậy hỗn hợp X có:

: 0,035 mol ;

:0,02 mol ;

:0,02 mol ;

:0,02.

Vậy ta bảo toàn C:

,35.(x 2) ,2 ,02.2 ,165 x 1

Bảo toàn H:

,35.(y 2) ,2.4 ,2.6 ,15.2 2y

Vậy axit là :

Vậy hỗn hợp muối có: 0,035

và 0,01 NaCl

. Chọn B

Bài 2:

Dung dịch X được tạo ra từ 2 muối gồm các ion: Al

3+

, Fe

2+

, SO

, Cl

. Chia dung dịch X

làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem tác dụng với dung dịch Ba(OH)

2

dư, thu được 6,46 gam kết tủa.

Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NH

3

dư, thu lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Tả quang cảnh lớp học trong giờ viết Tập làm văn

không đổi còn lại 2,11 gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối

trong dung dịch X gần nhất có thể là

A. 17,5 gam. B. 5,96 gam. C. 3,475 gam. D. 8,75 gam.

Giải:

Gọi x, y, z lần lượt là số mol Al

3+

, Fe

2+

, SO

4

2-

trong dung dịch X

= 3x + 2y – 2z

_Phần 1: Khối lượng kết tủa là: 90y+233z=6,46.2=12,92

_Nung kết tủa phần 2 thu được: 51x+80y=2,11.2=4,22

Mà theo giả sử thì: m = 162,5x+127y+25z

7,58 < m < 14,83

chọn D

Bài 3:

Người ta hòa 216,55 gam hỗn hợp muối KHSO

4

và Fe(NO

3

)

3

vào nước dư thu được dung dịch

A. Sau đó cho m gam hỗn hợp B gồm Mg, Al, Al

Xem Thêm:   Tổng hợp các mẫu hình xăm đôi tình nhân dành cho Couple

2

O

3

MgO vào dung dịch A rồi khuấy đều tới

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy B tan hết, thu được dung dịch C chỉ chứa c muối

2,016 lít hỗn hợp khí D tổng khối lượng là 1,84 gam gồm 5 khí (đktc) thoát ra trong đó về thể

tích H

2

, N

2

O, NO

2

lần lượt chiếm 4/9, 1/9 1/9. Cho BaCl

2

vào C thấy xuất hiện 356,49 gam

kết tủa trắng. Biết trong B oxi chiếm 64/205 về khối lượng. Giá trị đúng của m gần nhất với :

A. 18 B. 20 C. 22 D. 24

Xem Thêm:   Soạn bài Thực hành tiếng Việt (trang 113) – Kết nối tri thức 6

(Chuyên Nguyễn Huệ lần 3)

Giải:

Phản ứng

4

33

(NO )

Mg

KHSO

B Al A C D

Fe

O



;

Mà:

gam kết tủa

Ta có kết tủa ở đây chính là BaSO

4

. với

mol

Bảo toàn nguyên tố SO

4

2-

:

4

4

n 1,53

KHSO BaSO

ln mo

33

(NO )

,035

Fe

n mol

+ 0,09 mol khí D gồm 5 khí, gồm số mol như sau:

2

2

2

2

:0,04

:0,01

:0,01

:

:

H

NO

NO

NO x

Ny

+Hai khí còn lại là NO và N

2

, gọi số mol lần lượt là x, y.

5/5 - (827 votes)