0

Tuyển chọn 40 bài Hình học lớp 9 ôn thi vào lớp 10 (Có đáp án)

Share

Bài 35:

Cho đường tròn (O; R) đường kính AB dây CD vuông góc với nhau (CA <

CB). Hai tia BC và DA cắt nhau tại E. Từ E kẻ EH vuông góc với AB tại H; EH cắt CA

ở F. Chứng minh rằng:

1 Tứ giác CDFE nội tiếp tròng đường tròn.

2 Ba điểm B, D, F thẳng hàng.

3 Đường thẳng HC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

(Bộ đề thi Toán vào 10 – Hà Văn Chương)

Bài 36:

Cho đường tròn (O; R) đường kính AB cố định. CD một đường kính thay đổi

Xem Thêm:   Bài tham luận về công tác xây dựng cơ sở vật chất nhà trường (3 mẫu)

không trùng với AB. Tiếp tuyến của đường tròn (O; R) tại B cắt các đường thẳng AC và

AD lần lượt tại E và F.

1 CMR: BE.BF = 4R

2

.

2 CMR: Tứ giác CEFD nội tiếp.

3 Gọi I tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác CEFD. CMR: Tâm I luôn nằm tren

một đường tròn cố định.

(Bộ đề thi Toán vào 10 Hà Văn Chương)

Bài 37:

Cho tam giác nhọn ABC, AB < AC và nội tiếp đường tròn (O). D điểm đối

xứng với A qua O. Tiếp tuyến với (O) tại D cắt BC tại E. Đường thẳng DE lần lượt cắt

Xem Thêm:   Tiếng Anh 11 Unit 4: Language – Soạn Anh 11 trang 48

các đường thẳng AB, AC tại K, L. Đường thẳng qua A song song với EO cắt DE tại F.

Đường thẳng qua D song song với EO lần lượt cắt AB, AC tại M, N.

Chứng minh rằng:

a) Tứ giác BCLK nội tiếp.

b) Đường thẳng EF tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác BCF.

c) D là trung điểm của đoạn thẳng MN.

(Trích Bộ đề thi Toán 9 vào 10 Trường Chuyên – Năng khiếu)

Bài 38:

Cho đường tròn (O) điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN

với đường tròn (O). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C

Xem Thêm:   Soạn bài Những người quanh ta (trang 123)

(AB < AC, d không đi qua tâm O).

1) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp.

2) Chứng minh: AN

2

= AB.AC. Tính độ dài đoạn thẳng BC khi AB = 4cm, AN =

6cm.

3) Gọi I là trung điểm BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai T.

Chứng minh MT//AC.

4) Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B C cắt nhau tại K. Chứng minh K

thuộc một đường thẳng cố định khi d thay đổi và thỏa mãn điểu kiện đầu bài.

(Trích Bộ đề thi Toán 9 vào 10 Trường Chuyên – Năng khiếu)

5/5 - (720 votes)