0

Tuyển chọn 259 bài toán tọa độ trong không gian

Share

Luyenthitracnghiem.vn 259 BÀI TP TRONG KHÔNG GIAN – 2018-2019

om/ Trang 3

Câu 10: Trong không gian vi h to độ

, cho t din

biết

2; 1;6 , 3; 1; 4 ,AB

. Độ dài đường cao AH ca t din

là:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 9

Câu 11: Trong không gian vi h to độ

, cho t din

vi

1; 2; 1 , 5;1; 1 , 4;1; 1 ,A B C

. Tâm I ca mt cu ngoi tiếp t din

là:

Xem Thêm:   Bài viết số 4 lớp 10 đề 1: Thuyết minh vai trò của cây cối trong việc bảo vệ môi trường

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 12: Trong không gian vi h to độ

,cho tam giác

Độ dài đường phân giác trong ca góc B là:

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 13: Trong không gian vi h to độ

, hai điểm trên trc hoành khong cách t

đó đến điểm

bng 12. Tổng hai hoành độ ca chúng là:

A. 6. B. 5. C. 6. D. 11.

Câu 14: Trong không gian vi h to độ

, cho hình hp

, biết

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Tổng hợp dàn ý bài Tuyên ngôn độc lập (7 mẫu)

1;1;1 , ;1;2AD

. Th tích ca hình hp

là:

A. 2. B.

. C. 8. D. 4.

Câu 15: Trong không gian vi h to độ

, cho tam giác ABC biết

, B đối xng vi

A qua mt phng (

), C đối xng vi B qua gc tọa độ O. Din tích tam giác ABC là:

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 16: Trong không gian vi h to độ

, cho tam giác

biết

1;; , ;;1 , 2;1;1A B C

. Độ dài đường cao ca tam giác

k t A là:

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Dàn ý phân tích nghệ thuật lập luận trong Tuyên ngôn độc lập (3 mẫu)

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 17: Trong không gian vi h to độ

, cho hai điểm

2; 1;7 , 4;5; 3AB

. Đường thng

AB ct mt phng (

) tại điểm M. Điểm M chia đoạn AB theo t s bng bao nhiêu?

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 18: Trong không gian vi h to độ

,tam giác

. S đo của góc B là:

A. 45

o

B. 60

o

C. 30

o

D. 120

o

5/5 - (723 votes)