0

Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương

Share

TRẮC NGHIỆM MÔN CẤU TẠO MÁY TÍNH

Câu 1: Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MBR làm nhiệm vụ gì?a. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớb. Ghi dữ liệu ra bộ nhớc. Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớd. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ

Câu 2: Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MAR làm nhiệm vụ gì?a. Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớb. Ghi dữ liệu ra bộ nhớc. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớd. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ

Câu 3: Các loại Bus nào sử dụng trong kiến trúc vào/ra của máy tính số là:a. Cả 3 loại Bus: Dữ liệu, địa chỉ, điều khiểnb. Bus địa chỉc. Bus điều khiểnd. Bus dữ liệu

Câu 4: Loại Bus nào làm nhiệm vụ điều khiển các tín hiệu đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ:a. Bus điều khiểnb. Bus địa chỉc. Bus dữ liệud. Bus địa chỉ và Bus điều khiển

Xem Thêm:   Hướng dẫn tạo tài khoản quảng cáo doanh nghiệp (Business Manager) để chạy quảng cáo facebook

Câu 5: Loại Bus nào làm nhiệm vụ đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớa. Bus dữ liệub. Bus địa chỉc. Bus điều khiểnd. Bus địa chỉ và Bus điều khiển

Câu 6: Trong khối kiến trúc máy vi tính 4 bits. Khối nào làm thực hiện nhiệm vụ con trỏ lệnha. Khối IDb. Khối MBRc. Khối MARd. Khối CU

Câu 7: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi nào quản lý sự hoạt động của Stack.a. SS:SPb. CS:IPc. BP:SPd. DS:SI

Câu 8: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Thanh ghi SP làm nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến đỉnh Stackb. Trỏ đến đáy Stackc. Trỏ đến địa chỉ con trỏ lệnhd. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnh

Câu 9: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Thanh ghi IP làm nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnhb. Trỏ đến đáy Stackc. Trỏ đến địa chỉ con trỏ lệnhd. Trỏ đến đỉnh Stack

Câu 10: Nếu địa chỉ đỉnh Stack trong kiến trúc 16 bits là FFEE thì sau khi thực hiện các lệnh sau:PUSH AXPUSH BXThì giá trị đỉn Stack còn bao nhiêu:a. FFEAb. FFECc. FFEDd. FFEB

Xem Thêm:   Tiếng Anh 11 Unit 2: Project – Soạn Anh 11 trang 29

Câu 11: Trong kiến trúc xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi CS:IP thực hiện nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn lệnhb. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnhc. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn dữ liệud. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu

Câu 12: Trong kiến trúc xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS:DI thực hiện nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đíchb. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồnc. Trỏ đến địa chỉ Offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệud. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu

Câu 13: Trong kiến trúc xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS:SI thực hiện nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồnb. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đíchc. Trỏ đến địa chỉ Offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệud. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu

Xem Thêm:   Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22

Câu 14: Chức năng của khối A.L.U trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:a. Thực hiện các phép tính Logic và Toán họcb. Thực hiện việc giải mã lệnhc. Thực hiện việc đếm lệnhd. Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnh

Câu 15: Chức năng của khối I.D trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:a. Thực hiện việc giải mã lệnhb. Thực hiện các phép tính Logic và Toán họcc. Thực hiện việc đếm lệnhd. Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnh

Câu 16: Chức năng của khối EU trong kiến trúc vi xử lý 16bitsa. Thực hiện các lệnh đã giải mãb. Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớc. Thực hiện các phép tính logicd. Thực hiện các phép tính số học

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 - (747 votes)