0

Tra cứu nhanh giải các dạng toán Dao động cơ

Share

Mục lục

Mục lục iv

1 Dao động học 1

1.1 Dao động điều hòa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1.1 Khi gặp bài toán cho biết phương trình phụ thuộc thời gian của x, v, a,

F, W

t

và W

đ

để tìm các đại lượng khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1.2 Bài toán liên quan đến viết phương trình dao động . . . . . . . . . . . . 1

1.1.3 Khi gặp bài toán liên quan đến phương trình độc lập với thời gian . . . . 2

1.1.4 Khi gặp các bài đơn giản cho x tính v hoặc cho v tính x . . . . . . . . . 3

1.1.5 Khi gặp các bài toán liên quan đến tốc độ chuyển động tròn đều và tốc

Xem Thêm:   BIOS là gì? Những thiết lập nào có thể thay đổi trên BIOS?

độ dao động điều hòa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.6 Tìm khoảng thời gian để vectơ vận tốc và gia tốc cùng chiều, ngược chiều 4

1.1.7 Tìm li độ và hướng chuyển động thời điểm t

. . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.8 Tìm trạng thái quá khứ và tương lai đối với bài toán chưa cho biết phương

trình của x, v, a, F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1.9 Tìm trạng thái quá khứ và tương lai đối với bài toán cho biết phương

trình của x, v, a, F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1.10 Bài toán liên quan đến hai thời điểm cách nhau t

2

t

1

= nT , t

2

t

1

=

(2n + 1)

Xem Thêm:   Giáo án Toán 1 bộ sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

T

2

và t

2

t

1

= (2n + 1)

T

4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1.11 Tìm số lần đi qua một vị trí nhất định trong một khoảng thời gian . . . 7

1.1.12 Viết phương trình dao động điều hòa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.13 Cho biết W, v

, a

, tìm ω, ϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.1.14 Tìm thời gian ngắn nhất đi từ x

1

đến vị trí cân bằng và đến vị trí biên . 11

1.1.15 Tìm thời gian ngắn nhất đi từ x

1

đến x

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.1.16 Tìm thời gian ngắn nhất liên quan đến vận tốc, động lượng . . . . . . . . 14

1.1.17 Thời gian ngắn nhất liên quan đến gia tốc, lực và năng lượng . . . . . . 15

Xem Thêm:   Chuyên đề các bài toán về căn thức thi vào lớp 10

1.1.18 Tìm thời điểm vật đi qua x

1

theo chiều dương (âm) . . . . . . . . . . . . 16

1.1.19 Tìm các thời điểm vật qua x

1

tính cả hai chiều . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1.20 Tìm thời điểm vật qua vị trí cân bằng một đoạn b . . . . . . . . . . . . . 18

1.1.21 Quãng đường đi được tối đa, tối thiểu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.1.22 Tìm quãng đường đi được từ t

1

đến t

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.1.23 Thời gian đi được quãng đường nhất định . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.1.24 Tính vận tốc trung bình và tốc độ trung bình . . . . . . . . . . . . . . . 25

i

5/5 - (843 votes)