0

Tổng ôn lý thuyết môn Vật lý lớp 11 – Tổng hợp toàn bộ lý thuyết lớp 11 môn Vật lý

Share

Luyện thi THPTQG môn Lý Thầy Thông 0969413102 TỔNG ÔN LÝ THUYẾT

CS1: 66 Trần Đại Nghĩa; CS2: 199 Thụy Kh facebook.com/trungthongftu

Chúc các em đạt điểm cao trong kì thi 2018

TỔNG ÔN LÝ THUYT LP 11

CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆNTRƯỜNG

Câu 1: Có hai điện tích điểm q

1

và q

2

, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đâyđúng?

A. q

1

> 0 và q

2

< 0. B. q

1

< 0 và q

2

> 0. C. q

1

.q

2

> 0. D. q

1

.q

2

< 0.

Câu 2: bốn vật A, B, C, D kích thưc nh, nhiễm điện. Biết rng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D.

Khẳng định nào sau đây là không đúng?

A. Điện tích của vật A và D trái dấu. B. Điện tích của vật A và D cùng dấu.

C. Điện tích của vật B và D cùng dấu. D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.

Câu 3: Phát biểu nào sau đâyđúng?

A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyn t vt nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Phân tích các biện pháp tu từ ẩn dụ trong Truyện Kiều

B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyn t vật không nhiễm điện sang vt nhiễm điện.

C. Khi nhiễm điện do hưởng ng, electron ch dch chuyn t đầu này sang đầu kia ca vt b nhiễm điện.

D. Sau khi nhiễm điện do hưởng ng, s phân bố điện tích trên vật b nhiễm điện vẫn không thay đổi.

Câu 4: Độ ln ca lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A. t l với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. t l vi khoảng cách giữa hai điện tích.

C. t l nghch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

D. t l nghch vi khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 5: Phát biểu nào sau đâykhông đúng?

A. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ ln 1,6.10

Xem Thêm:   Tổng hợp các bức tranh tô màu công chúa Elsa đẹp nhất dành cho bé

-19

(C).

B. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10

-31

(kg).

C. Nguyên tử có thể mt hoc nhận thêm êlectron để tr thành ion.

D. êlectron không thể chuyển động t vật này sang vật khác.

Câu 6: Phát biểu nào sau đâykhông đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vt nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vt nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

C. Theo thuyết êlectron, một vt nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.

D. Theo thuyết êlectron, một vt nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.

Câu 7: Phát biết nào sau đây là không đúng?

A. Vt dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do.

B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

C. Vt dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

Xem Thêm:   Kế hoạch điều chỉnh lớp 3 theo Công văn 3969 (9 môn)

D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do.

Câu 8: Phát biểu nào sau đâykhông đúng?

A. Trong quá trình nhiễm điện do c sát, êlectron đã chuyển t vật này sang vật kia.

B. Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ng, vt b nhiễm điện vẫn trung hoà điện.

C. Khi cho mt vt nhiễm điện dương tiếp xúc với mt vật chưa nhiễm điện, thì êlectron chuyển t vật chưa nhiễm điện

sang vt nhiễm điện dương.

D. Khi cho mt vt nhiễm đin dương tiếp xúc với mt vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển t vt vt nhim

điện dương sang chưa nhiễm điện.

Câu 9: Khi đưa mt qu cu kim loại không nhiễm điện li gn mt qu cầu khác nhiễm điện thì

A. hai qu cầu đẩy nhau.

B. hai qu cầu hút nhau.

C. không hút mà cũng không đẩy nhau.

5/5 - (742 votes)