0

Tổng ôn cực trị số phức – Tài liệu ôn tập chuyên đề số phức

Share

Contents

CHUYÊN ĐỀ CC TR S PHC ………………………………………………………………………………………….. 1

1. MT S VÍ D MÌNH HA …………………………………………………………………………………………… 1

2. ĐỀ T LUYN ………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ĐỀ S 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ S 1 ……………………………………………………………………………………… 7

ĐỀ S 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ S 2 ……………………………………………………………………………………. 16

Xem Thêm:   Tiếng Anh 8 Unit 1: A Closer Look 1 – Soạn Anh 8 trang 8, 9

ĐỀ S 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ S 3 ……………………………………………………………………………………. 25

ĐỀ S 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ S 4 ……………………………………………………………………………………. 35

ĐỀ S 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ S 5 ……………………………………………………………………………………. 48

CHUYÊN ĐỀ CC TR S PHC

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài ca dao Thương thay thân phận con tằm

1. MỘT SỐ VÍ DỤ MÌNH HỌA

Ví d 1: [THPT Nguyn Khuyến] Xét s phc

2 1 3 2 2.z z i

Mệnh đề nào

ới đây đúng?

A.

NG DN GII

Cách 1. Chn

.

Cách 2.

2 2 2 1 3 2 1z z i z z i z i

Xem Thêm:   Cân bằng phản ứng oxi hóa khử – Hóa học 10

21z z i z i

2 1 2 2 2 2i z i z i

.

Du

xy ra khi

hay

.

5/5 - (761 votes)