0

Tổng hợp những bái hát Tiếng Anh cho trẻ em

Share

Tổng hợp những bài hát Tiếng Anh cho trẻ em, đã được caubinhan.com sưu tầm và đăng tải tại đây. Hy vọng với danh sách những bài hát này, các học sinh có thể học Tiếng Anh một cách hiệu quả nhất.

Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng đón xem video và lời của một số bài hát Tiếng Anh dành cho trẻ em.

A B C D E F GH I J K L M N O PQ R ST U VW XY and Z.

Now i know my Abc

Next time want sing with me.

2. Bingo

There was a farmer who had a dog,And Bingo was his name-o.B-I-N-G-OB-I-N-G-OB-I-N-G-OAnd Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,And Bingo was his name-o.(clap)-I-N-G-O(clap)-I-N-G-O(clap)-I-N-G-OAnd Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,And Bingo was his name-o.(clap)-(clap)-N-G-O(clap)-(clap)-N-G-O(clap)-(clap)-N-G-OAnd Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,And Bingo was his name-o.(clap)-(clap)-(clap)-G-O(clap)-(clap)-(clap)-G-O(clap)-(clap)-(clap)-G-OAnd Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,And Bingo was his name-o.(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-OAnd Bingo was his name-o.

There was a farmer who had a dog,And Bingo was his name-o.(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)And Bingo was his name-o.

3. Five Little Ducks

Five little ducks went out one dayOver the hill and far awayMother duck said, “Quack, quack, quack, quack”But only four little ducks came back

One, two, three, four

Four little ducks went out one dayOver the hill and far awayMother duck said, “Quack, quack, quack, quack”But only three little ducks came back

One, two, three

Three little ducks went out one dayOver the hill and far awayMother duck said, “Quack, quack, quack, quack”But only two little ducks came back

One, two

Two little ducks went out one dayOver the hill and far awayMother duck said, “Quack, quack, quack, quack”But only one little duck came back

Xem Thêm:   Tổng hợp hình ảnh người đẹp và xe Moto cực chất

One

One little duck went out one dayOver the hill and far awayMother duck said, “Quack, quack, quack, quack”But none of the five little ducks came back

Sad mother duck went out one dayOver the hill and far awayMother duck said, “Quack, quack, quack, quack”And all of five little ducks came back

Five little ducks went out to playOver the hill and far awayMother duck said, “Quack, quack, quack, quack”And all of the five little ducks came back!

4. Twinkle Twinkle Little Star

Twinkle, twinkle, little star,How I wonder what you are.Up above the world so high,Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,When he nothing shines upon,Then you show your little light,Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveler in the dark,Thanks you for your tiny spark,He could not see which way to go,If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,And often through my curtains peep,For you never shut your eye,Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark,Lights the traveler in the dark.Though I know not what you are,Twinkle, twinkle, little star.

Twinkle, twinkle, little star.How I wonder what you are.Up above the world so high,Like a diamond in the sky.

Twinkle, twinkle, little star.How I wonder what you are.How I wonder what you are.

5. Old MacDonald Had A Farm

Old MacDonald had a farmEe i ee i oAnd on his farm he had some cowsEe i ee i ohWith a moo-moo hereAnd a moo-moo thereHere a moo, there a mooEverywhere a moo-mooOld MacDonald had a farmEe i ee i o

Old MacDonald had a farmEe i ee i oAnd on his farm he had some chicksEe i ee i oWith a cluck-cluck hereAnd a cluck-cluck thereHere a cluck, there a cluckEverywhere a cluck-cluck

Old MacDonald had a farmEe i ee i oOld MacDonald had a farmEe i ee i oAnd on his farm he had some pigsEe i ee i oWith an oink-oink hereAnd an oink-oink thereHere an oink, there an oinkEverywhere an oink-oink

Old MacDonald had a farmEe i ee i o

Xem Thêm:   59 hình ảnh chào ngày mới vui vẻ mang nhiều ý nghĩa

6. The finger family

Daddy finger, daddy finger, where are you?Here I am, here I amHow do you do?

Mommy finger, mommy finger, where are you?Here I am, here I amHow do you do?

Brother finger, brother finger, where are you?Here I am, here I amHow do you do?

Sister finger, sister finger, where are you?Here I am, here I amHow do you do?

Baby finger, baby finger, where are you?Here I am, here I amHow do you do?

7. Baby shark

Baby shark, doo doo doo doo doo dooBaby shark, doo doo doo doo doo dooBaby shark, doo doo doo doo doo dooBaby shark!

Mommy shark, doo doo doo doo doo dooMommy shark, doo doo doo doo doo dooMommy shark, doo doo doo doo doo dooMommy shark!

Daddy shark, doo doo doo doo doo dooDaddy shark, doo doo doo doo doo dooDaddy shark, doo doo doo doo doo dooDaddy shark!

Grandma shark, doo doo doo doo doo dooGrandma shark, doo doo doo doo doo dooGrandma shark, doo doo doo doo doo dooGrandma shark!

Grandpa shark, doo doo doo doo doo dooGrandpa shark, doo doo doo doo doo dooGrandpa shark, doo doo doo doo doo dooGrandpa shark!

Let’s go hunt, doo doo doo doo doo dooLet’s go hunt, doo doo doo doo doo dooLet’s go hunt, doo doo doo doo doo dooLet’s go hunt!

Run away, doo doo doo doo doo dooRun away, doo doo doo doo doo dooRun away, doo doo doo doo doo dooRun away!

Safe at last, doo doo doo doo doo dooSafe at last, doo doo doo doo doo dooSafe at last, doo doo doo doo doo dooSafe at last!

It’s the end, doo doo doo doo doo dooIt’s the end, doo doo doo doo doo dooIt’s the end, doo doo doo doo doo dooIt’s the end!

8. The number song

Let us learn the numbersWe are gonna have funLet us learn the numbersWe are gonna have fun

Xem Thêm:   Mệnh đề quan hệ: Các loại mệnh đề, bài tập có đáp án

1, 2, 3, 4, 5It’s the numbers up to five1, 2, 3, 4, 5See the numbers come alive1, 2, 3, 4, 5Count the numbers as they fly1, 2, 3, 4, 5See the numbers reach the skyReach the sky, Reach the sky, Reach the skySky, Sky, Sky

6, 7, 8, 9, 10It’s the numbers 6 to 106, 7, 8, 9, 10Say the numbers now and then6, 7, 8, 9, 10Write it every now and then6, 7, 8, 9, 10Learning numbers makes it funMakes it fun, Makes it fun, Makes it funFun, Fun, Fun

11 and 12Numbers on the bell11 and 12We can ring the bell11 and 12Doesn’t hurt to tell11 and 12Now you know it well

13, 14, 15Numbers on a palanquin13, 14, 15Draw the numbers nice and clean13, 14, 15Nothing goes in between13, 14, 15We have learned till fifteenLet’s have fun, Let’s have fun, Let’s have fun,Fun, Fun, Fun

16, 17, 18You can learn it if you are keen16, 17, 18See the numbers on the screen16, 17, 18Now you are a loving teen16, 17, 18The numbers are tall and leanTall and lean, Tall and lean, Tall and lean,Lean, Lean, Lean

19 and 20Numbers are trendy19 and 20Board is not empty19 and 20Numbers are plenty19 and 20We have learned till twentyTwenty twenty twenty twenty twenty twenty

We have learned the numbersWe had a lot of funWe have learned the numbersWe had a lot of fun

Lot’s of fun!

9. Goodbye song

Bye bye. Goodbye. Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands. I can stamp my feet. I can clap my hands. I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye. Bye, bye, bye, bye. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Bye, bye, bye, bye. Goodbye. GOODBYE!

10. Hello song

Hello, hello, hello, how are you?Hello, hello, hello, how are you?

I’m good.I’m great!I’m wonderful!I’m good.I’m great!I’m wonderful!

Hello, hello, hello, how are you?Hello, hello, hello, how are you?

I’m tired.I’m hungry.I’m not so good.I’m tired.I’m hungry.I’m not so good.

Hello, hello, hello, how are you?Hello, hello, hello, how are you?Hello, hello, hello, how are you?Hello, hello, hello, how are you?

5/5 - (888 votes)