0

Tổng hợp lý thuyết và bài tập Hình học lớp 10 chương 1

Share

TÀI LI

TÀI LITÀI LI

TÀI LIỆ

U H

U HU H

U HỌ

ỌC T

C TC T

C T

ẬP TOÁN 10

P TOÁN 10 P TOÁN 10

P TOÁN 10 –

HÌNH H

HÌNH HHÌNH H

HÌNH HỌ

ỌC

CC

C

VÉCT

VÉCTVÉCT

VÉCTƠ

Ơ Ơ

Ơ

T

TT

T

ỌA Đ

A ĐA Đ

A ĐỘ

2

22

2

File word liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com MS: HH10-C1

Góc ca hai véctơ

góc to bi hai tia Ox, Oy ln lượt cùng hướng vi hai

tia AB và CD. Nghĩa là:

,=

.

Khi

không cùng hướng thì

xOy

Khi

cùng hướng thì

xOy

Khi

ngược hướng thì

Xem Thêm:   Khoa học lớp 4 Bài 11: Một số cách bảo quản thức ăn

xOy

Hai véctơ bng nhau khi và ch khi chúng cùng hướng và có độ dài bng nhau.

=

= =

AB vaø CD cuøng höôùng

Hai véctơ đối nhau khi và ch khi chúng ngược hướng và có độ dài bng nhau.

=

= =

AB vaø CD ngöôïc höôùng

2. Cácphéptoántrênvectơ:

a)

a)a)

a) T

TT

Tổng của hai véctơ

ổng của hai véctơổng của hai véctơ

ổng của hai véctơ:

::

:

Định nghĩa phép cng 2 véctơ

là véctơ

, được xác định tùy theo v trí ca

2 véctơ này. Có 3 trường hp:

Xem Thêm:   Địa lí 6 Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

ni đuôi

cùng đim gc

là 2 véctơ bt k

được cng theo

được cng theo

được cng theo

quy tc 3 đim quy tc hình bình hành 2 trường hp trên

Qui tc ba đim: (Qui tc tam giác hay qui tc Chasles)

Vi ba đim bt k A, B, C ta có:

= +

.

Qui tc 3 đim còn được gi h thc Chasles dùng để cng các véctơ liên tiếp,

có th m rng cho trường hp nhiu véctơ như sau:

1 1 2 2 3 3 4 1

Xem Thêm:   Soạn bài Vợ chồng A Phủ – Soạn văn 12 tập 2 tuần 19 (trang 3)

= + + + +

Qui tc hình bình hành:

Cho hình bình hành ABCD thì”

= +

= +

=

=



Qui tc hình bình hành dùng để cng các véctơ chung gc.

Lưu ý: phép cng véctơ không phi là phép cng độ dài các véctơ.

5/5 - (854 votes)