0

Tổng hợp công thức tính toán trong Địa Lý

Share

Công thức Địa lý là tài liệu vô cùng hữu ích bao gồm 11 công thức địa lý, giúp các bạn học sinh tham khảo, nắm rõ các công thức để giải nhanh các bài tập Địa lý.

Đây là những công thức giúp các bạn vận dụng để xử lí các bảng số liệu khi bài yêu cầu tính kết quả. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Cách nhận biết các dạng biểu đồ Địa lý.

Một số công thức tính toán trong Địa Lý

Yêu cầu
Đơn vị
Công thức tính

1.Mật độ

Người / km2

Mật độ =Dân số              diện tích

2.Sản lượng

Xem Thêm:   “Tham quan” hay “Thăm quan”, Từ nào mới hợp với ngữ cảnh và đúng chính tả trong giao tiếp hàng ngày?

Tấn hay

Triệu tấn

Sản lượng = diện tích x năng suất

3.Năng suất

Tạ / ha

Tấn/ha

Năng suất = sản lượng                    diện tích

4.Bình quân

Đất trên người

m2 / người

Bình quân đất = diện tích Đất                                  số dân

5.Bình quân

Thu nhập

trên người

USD / người

B/quân thu nhập = Tổng thu nhập                                     số dân

6.Bình quân

Sản lượng trên người

Kg/ người

B/quân sản lượng = tổng sản lượng                                          số dân

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Lá lành đùm lá rách

7. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên

%

Tỉ lệ gia tăng = Tỉ suất sinh – tỉ suất tử

(đơn vị sinh và tử là ‰ mà TLGTTN là %

vì thế ta đổi từ ‰ ra %

bằng cách lấy cả tử và mẫu chia cho 10)

8. Tính tỉ trọng

%

Cho tổng số (hay cả nước) = 100%

Rồi lấy giá trị từng phần x 100% chia cho tổng số

A% = giá trị của A x 100%

chia cho tổng số

9. Tính tốc độ tăng trưởng

%

Cho năm đầu tiên của bảng số liệu = 100%

% năm sau = giá trị của năm sau x 100%

Xem Thêm:   Soạn Sinh 11 Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

chia cho giá trị năm đầu .

10.Từ % tính ra giá trị thực

Theo giá trị tính

(tỉ USD hay

triệu tấn ,,,)

Giá trị của A = % của A x giá trị của tổng số

11. Tìm giá trị Xuất nhập khẩu

Tỉ USD hay

triệu đồng

Tổng XNK = Xuất khẩu + Nhập khẩu

Cán cân XNK = Xuất khẩu – Nhập khẩu

Tổng XNK + CCXNK = 2 Xuất khẩu + 0

Một số lưu ý về đơn vị

1 hải lý = 1852 m

1 tấn = 10 tạ = 1000 kg

1 ha = 10000 m2

1 km2 = 100 ha = 1.000.000 m2

+ Tính mật độ sẽ lấy số nguyên, không có số lẻ.

+ Chỉ nên lấy tối đa 2 số lẻ (trừ khi đề yêu cầu lấy nhiều hơn)

5/5 - (854 votes)