0

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn Vi sinh đại cương

Share

Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm dành cho các bạn trong các kỳ thi có liên quan đến môn Vi sinh đại cương (có đáp án)

CÂU HỎI TỔNG HỢP

1. Lớp nấm nào sau đây chỉ có khả năng sinh sản vô tính:a. Phycomycetesb. Ascomycetesc. Bacidiomycetesd. Deuteromycetes

2. Điều nào sau đây đúng về cơ cấu cộng bào của nấm mốc:a. Vách ngăn không hoàn toàn mà có các lỗ hổng ở giữa vách ngăn giúp sự trao đổi chất giữa các tế bàob. Vách ngăn chỉ được thành lập để ngăn cách cơ quan sinh sản hoặc biệt lập khuẩn ty bị thươngc. Giúp tế bào chống chịu với điều kiện khắc nghiệt của môi trƣờngd. Đựợc tạo thành bởi một chuỗi tế bào nối tiếp nhau, vách ngăn không hoàn toàn

3. Nét đặc thù của virus:a. Không có cấu tạo tế bàob. Có kích thƣớc siêu hiển vic. Sinh sản phân tánd. Kí sinh nội bào bắt buộc

Xem Thêm:   Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Giáo dục thể chất THPT

4. Khi nghiên cứu khả năng miễn dịch của cơ thể động vật người ta chủ yếu dựa vào yếu tố nào?a. Đường xâm nhập của kháng nguyên vào cơ thểb. Tính chất của kháng nguyênc. Sức đề kháng của cơ thểd. Tuổi của cá thể được tiêm

5. Interferon là kháng thể đặc hiệu tiêu diệt virus.a. Đúngb. Sai

6. Xoắn thể di động nhờ cơ quan nào?a. Vòng xoắnb. Chiên maoc. Tiêm maod. Chân giả

7. Hiện tượng tiếp hợp nào xảy ra với tần số cao nhất?a. F+ × F– → 2F+b. Hfr × F– → Hfr + F–c. F’ × F– → 2F–d. F+ × F– → F+ + F–

8. Kháng thể nào đóng vai trò chủ yếu trong đáp ứng miễn dịch thứ phát?a. IgMb. IgAc. IgGd. IgE

9. Kháng thể có bản chất là:a. Proteinb. Glycoproteinc. Polysaccharided. Lipoprotein

10. Tính đặc hiệu của kháng nguyên phụ thuộc:a. Bản chất hóa học của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, cá nhân được miễn dịchb. Cấu trúc phân tử protein của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, con đường xâm nhập của kháng nguyênc. Bản chất hóa học của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, trọng lượng phân tử của kháng nguyênd. Cấu trúc phân tử của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, trọng lượng phân tử của kháng nguyên

Xem Thêm:   Top 10 các trường đại học có ngành ngôn ngữ Trung

11. Kháng thể duy nhất đƣợc truyền từ mẹ sang con là:a. IgGb. IgAc. IgDd. IgM

12. Các loại kháng thể tham gia vào miễn dịch tại chỗ:a. IgG, IgAb. IgA, IgDc. IgD, IgEd. IgA, IgE

13. Chức năng của kháng thể IgM:a. Chống các bệnh đƣờng tiêu hóa hay hô hấpb. Bảo vệ bào thai khỏi sự nhiễm khuẩnc. Có vai trò trong miễn dịch tại chỗd. Hoạt hóa đại thực bào và bạch cầu ái toan, tăng cƣờng thực bào hay tăng cường độc tính của bạch cầu trung tính đối với giun sán

Xem Thêm:   Danh sách các trường đại học ở Đà Nẵng uy tín, chất lượng

14. Nồng độ ion nào ảnh hƣởng đến sự liên kết hoặc tách các tiểu thể của ribosome ở vi khuẩn?a. Ca2+ b. Ba2+ c. Mg2+ d. Fe3+

15. Lớp nấm mốc nào có khả năng sinh động bào tử?a. Oomycetes và Zygomycetesb. Ascomycetes và Oomycetesc. Basidiomycetes và Ascomycetesd. Chytridomycetes và Oomycetes

16. Thành phần cấu tạo của thành tế bào nấm men:a. N- Acetylglucosamin, acid N- Acetylmuramic, acid aminb. 80-90% polysaccharide, 3-8% lipid, 4% protein, 1-3% hexozaminc. Glycoprotein, mananprotein, glucand. Lipid, protein, glycoprotein, acid teichoic

17. Bản chất của tinh thể diệt côn trùng ở vi khuẩn Bacillus thuringiensis:a. Lipidb. Lipoproteinc. Proteind. Polypeptid

18. Các hạt Volutin ở vi khuẩn còn có tên gọi là gì?a. Hạt lƣu huỳnhb. Hạt hydrocarbonc. Hạt mỡd. Hạt dị nhiễm sắc

19. Các chuỗi peptidoglycan đƣợc nối với nhau nhờ cầu nối gì?a. Disulfitb. Hydrogenc. Amided. Interpeptidic

20. Có mấy dạng sợi nấm?a. 2b. 3c. 4d. 5

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 - (900 votes)