0

Tổng hợp bài toán thực tế trong đề tuyển sinh vào lớp 10

Share

TOÁN HỌA 0986 915 960 Trang 1

1

Các b

ài toán thực tế trong đề tuyển sinh vào 10 THPT

Mục

Lục

CÁC

DẠNG TOÁN …………………………..…………………………..……………………….…………………. 2

1. LÃI SUẤT NGÂN HÀNG …………………………..……………………….…………………………..……. 2

2: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH , GIẢI PHƯƠNG TRÌNH …………..…………………….…… 11

3: VẬN DỤNG TRONG HÌNH HỌC …………………………..……………………….…………………. 14

4: VẬN DỤNG CÁC CÔNG THỨC HÓA – LÝ …………………………..……………………….….. 14

Xem Thêm:   Tuyển tập hình ảnh hoa bỉ ngạn Anime đẹp nhất

ĐỀ SỐ 0

1 …………..…………………………..…………………….…………………………..………………………. 15

Hướng

dẫn giải đề 1 …………………………..……………………….…………………………..……………. 17

ĐỀ SỐ 0

2 …………..…………………………..…………………….…………………………..………………………. 21

Hướng

dẫn giải đề 2 …………………………..……………………….…………………………..……………. 24

ĐỀ SỐ 0

3 …………..…………………………..…………………….…………………………..………………………. 28

Hướng dẫn giải đề 3 ……………………….…………………….…………………………..………………….. 30

ĐỀ SỐ 0

4 …………..…………………………..…………………….…………………………..………………………. 35

Xem Thêm:   Hoạt động trải nghiệm 6: Em làm việc nhà – Trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 trang 30 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn giải đề 4 ……………………….…………………….…………………………..………………….. 37

ĐỀ SỐ 0

5 …………..…………………………..…………………….…………………………..………………………. 42

Hướng dẫn giải đề 5 ……………………….…………………….…………………………..………………….. 44

ĐỀ SỐ 0

6 …………..…………………………..…………………….…………………………..………………………. 50

Hướng

dẫn giải đề 6 …………………………..……………………….…………………………..……………. 53

ĐỀ SỐ 0

7 …………..…………………………..…………………….…………………………..………………………. 59

Hướng

dẫn giải đề 7 …………………………..……………………….…………………………..……………. 61

Xem Thêm:   Thuyết minh về mâm ngũ quả ngày Tết – Bài văn mẫu lớp 10

ĐỀ SỐ 0

8 …………..…………………………..…………………….…………………………..………………………. 65

Hướng

dẫn giải đề 8 …………………………..……………………….…………………………..……………. 67

ĐỀ SỐ 0

9 …………..…………………………..…………………….…………………………..………………………. 70

Hướng

dẫn giải đề 9 …………………………..……………………….…………………………..……………. 72

ĐỀ SỐ 10 …………..…………………….…………………………..…………………………..…………………….76

Hướng

dẫn giải đề 10 ……………………….…………………………..…………………….………………… 78

5/5 - (616 votes)