0

Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 – Ôn tập Toán lớp 1

Share

Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 là những bài toán được caubinhan.com sưu tầm và chọn lọc giúp các bậc phụ huynh và giáo viên hướng dẫn con em mình học tập, tự ôn luyện môn Toán tốt hơn.

Bài tập Toán lớp 1 có lời văn là những bài toán ở mức đơn giản, bám sát chương trình học trong sách giáo khoa, giúp các em nắm vững được những kiến thức cơ bản của môn Toán lớp 1.

51 bài Toán có lời văn lớp 1

Bài 1. Hồng có 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 2. Cành trên có 10 con chim, cành dưới có 5 con chim. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 3. Lớp 1B có 33 bạn, lớp 1C có 30 bạn. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu bạn?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 4. Tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả hai tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 5. Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 6. Tú có 1 chục quyển vở, Tú được thưởng 5 quyển vở nữa. Hỏi tú có tất cả bao nhiêu quyển vở?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 7. Huệ có 2 chục bút chì, mẹ mua thêm cho Huệ 5 bút chì nữa. Hỏi Huệ có tất cả bao nhiêu bút chì?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 8. Tổ Một làm được 20 lá cờ , tổ Hai làm được 1 chục lá cờ .Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 9. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 10. Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 3 chục cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 11. Hải có 25 viên bi, Nam có nhiều hơn Hải 2 chục viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 12. Lớp 1B có 34 học sinh, lớp 1B hơn lớp 1A là 4 học sinh. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 13. Tùng có 36 bóng bay, Tùng có nhiều hơn Toàn 5 bóng bay. Hỏi Toàn có bao nhiêu bóng bay?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 14. Trong vườn nhà Nam trồng 28 cây bưởi, số cây bưởi nhiều hơn số cây cam là 2 chục cây. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng bao nhiêu cây cam?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 15. Nhà An có 32 con gà, nhà An có ít hơn nhà Tú 2 chục con. Hỏi nhà Tú có bao nhiêu con gà?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 16. Hoàng có 25 nhãn vở, Hoàng kém Thanh 2 chục nhãn vở. Hỏi Thanh có bao nhiêu nhãn vở?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 17. Lan có 42 que tính, Lan kém Hoa 2 chục que tính. Hỏi Hoa có bao nhiêu que tính?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 18. Đàn gà có 45 con gà. Người ta bán đi một số con gà thì còn lại 2 chục con gà. Hỏi người ta đã bán bao nhiêu con gà?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 19. Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 2 tuổi. Hỏi năm nay Nam mấy tuổi?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 20. Năm nay con 13 tuổi, con kém mẹ 25 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 21. Bạn Lan có 2 chục quyển vở, bạn Lan có ít hơn bạn Huệ 5 quyển vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quyển vở?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 22. Quyển vở của Hà có 96 trang. Hà đã viết hết 42 trang. Hỏi quyển vở của Hà còn lại bao nhiêu trang chưa viết?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 23. Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả 2 lớp có bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 24. Bạn Tuấn có 3 chục viên bi, bạn Toàn có ít hơn bạn Tuấn 1 chục viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Bài 25. Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 3 tuổi. Hỏi năm nay Nam mấy tuổi?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem chi tiết

Các bậc phụ huynh và quý thầy cô có thể tham khảo thêm các dạng Toán lớp 1 dưới đây để giúp con em mình ôn tập môn Toán tốt hơn.

5/5 - (607 votes)
Xem Thêm:   Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 16 (Có đáp án)