0

Tóm tắt kiến thức và phương pháp giải Toán lớp 11

Share

GIÁO KHOA & PP GIẢI TOÁN 11

GV: NGUYỄN THANH NHÀN 1 : 0987. 503.911

MỤC LỤC

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ........ 4

1. Độ và radian …...... 4

2. Các h thức cơ bản ...... 4

3. Các h quả cần nhớ …..... 4

4. Các cung liên kết ..... 5

5. Các công thức biến đi ...... 6

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC …....... 8

1. Các hàm số lượng giác ...... 8

2. Tập xác định của hàm s ...... 9

3. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm s .... 9

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vai trò của lời khen

4. Xét tính chn, lẻ của hàm s ....... 9

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ..... 10

1. Phương trình lượng giác cơ bản...... 10

2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác . 12

3. Phương trình bậc nht đối với sinx và cosx ….... 12

4. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx và cosx 13

5. Phương trình đối xứng, phản đối xứng .... 13

6. Phương trình lượng giác khác... 13

ĐẠI SỐ TỔ HỢP ...... 14

1. Phép đếm ...... 14

Xem Thêm:   Đánh giá review son Tom Ford Mini Christopher màu 30 đỏ nâu

2. Hoán v ...... 14

3. Chỉnh hợp ..... 14

4. Tổ hợp ....... 15

5. Cách phân biệt tổ hợp và chnh hợp …...... 15

NHỊ THỨC NEWTON ...... 15

1. Khai trin nhị thức Newton ...... 15

2. Tam giác Pascal …..... 15

3. Giải phương trình …...... 16

XÁC SUẤT ....... 16

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận khổ cuối bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy

DÃY S ......... 17

1. Tính đơn điệu của dãy s...... 17

2. Tính bị chặn của dãy s ...... 17

CẤP SỐ CỘNG ...... 18

1. Định nghĩa .... 18

2. Tính chất....... 18

3. Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng .... 18

CẤP SỐ NHÂN ...... 18

1. Định nghĩa .... 18

5/5 - (515 votes)