0

Toán lớp 5: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm trang 82

Share

Giải Toán lớp 5: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, tổng hợp lại những kiến thức lý thuyết quan trọng, cùng đáp án 3 bài tập trong SGK Toán 5 trang 82, 83, 84.

Thông qua bài viết này, các em sẽ củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Chương 2 Toán 5 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Giải bài tập Toán 5 bài Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Lý thuyết Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

a) Ví dụ 1: Tính số phần trăm của 7 và 40.

– Lần lượt ấn các phím: 7 :4 =

– Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.175

– Máy đã tính:

7 : 40 = 0,175

Vậy: 7 : 40 = 0,175 = 17,5%

Chú ý: Có thể ấn lần lượt các phím: 7 :4 %

Khi đó trên màn hình xuất hiện số 17.5 thì đây là kết quả 17,5%.

b) Ví dụ 2: Tính 34% của 56.

– Lần lượt ấn các phím: 5 6 x 3 4 %

– Trên màn hình xuất hiện kết quả 19.04.

– Máy đã tính : 56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,04.

Vậy: 34% của 56 là 19,04.

c) Ví dụ 3: Tìm một số biết 65% của nó bằng 78.

– Lần lượt ấn các phím 7 8 : 6 5 %

– Trên màn hình xuất hiện kết quả 120.

– Máy đã tính: 78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120.

Vậy: Số cần tìm là 120.

Giải bài tập Toán 5 trang 88, 84

Bài 1

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.

Trường

Số học sinh

Số học sinh nữ

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh

An Hà
612
311

An Hải
578
294

An Dương
714
356

An Dương
807
400

Gợi ý đáp án:

Lần lượt ấn các nút sau:

311 : 612 = 0,5081 = 50,81%

294 : 578 = 0,5086 = 50,86%

356 : 714 = 0,4985 = 49,85%

400 : 807 = 0,4956 = 49,56%

Trường

Số học sinh

Số học sinh nữ

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh

An Hà
612
311
50,81%

An Hải
578
294
50,86%

An Dương
714
356
49,85%

An Dương
807
400
49,56%

Bài 2

Trung bình xay xát 1 tạ thóc thu được 69 kg gạo. Tức tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi tính số gạo thu được khi xay xát thóc và viết vào ô trống (theo mẫu):

Thóc (kg)
Gạo (kg)

100

150

125

110

88

Gợi ý đáp án:

Sử dụng máy tính ta có kết quả sau:

Thóc (kg)
Gạo (kg)

100
69

150
103,5

125
86,25

110
75,9

88
60,72

Bài 3

Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a) 30 000 đồng

b) 60 000 đồng

c) 90 000 đồng

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

Gợi ý đáp án:

a) Số tiền cần gửi để sau một tháng nhận được số tiền lãi là 30 000 đồng:

30 000 : 0,6 = 5 000 000 (đồng)

b) Số tiền cần gửi để sau một tháng nhận được số tiền lãi là 60 000 đồng:

60 000 : 0,6 = 10 000 000 (đồng)

c) Số tiền cần gửi để sau một tháng nhận được số tiền lãi là 90 000 đồng:

90 000 : 0,6 = 15 000 000 (đồng)

Đáp số: a) 5 000 000 đồng

b) 10 000 000 đồng

c) 15 000 000 đồng

5/5 - (700 votes)
Xem Thêm:   Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 – 5