0

Toán lớp 5: Luyện tập trang 54 – Giải Toán lớp 5 trang 54

Share

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 54 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 54 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Xem Thêm:   Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu trang 160

Giải bài tập Toán 5 bài Luyện tập trang 54

Giải bài tập Toán 5 trang 54

Bài 1 (trang 54 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 68,72 – 29,91

c) 72,5 – 30,26

b) 52,37 – 8,64

d) 60 – 12,45

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 1

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 5)

Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67

c) x – 3,64 = 5,86

b) 6,85 + x = 10,29

d) 7,9 – x = 2,5

Gợi ý đáp án:

a) x + 4,32 = 8,67

x = 8,67 – 4,32

x = 4,35

Xem Thêm:   Chính tả bài Mùa đông trên rẻo cao trang 165

c) x – 3,64 = 5,86

x = 5,86 + 3,64

x = 9,5

b) 6,85 + x = 10,29

x = 10,29 – 6,85

x = 3,44

d) 7,9 – x = 2,5

x = 7,9 – 2,5

x = 5,4

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 5)

Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2 kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu kg?

Bài 3

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Ta có:

Bài 3

Bài 3

Quả thứ hai cân nặng: 4,8 – 1,2 = 3,6 kg

Cả hai quả đầu cân nặng: 4,8 + 3,6 = 8,4 kg

Quả thứ ba nặng: 14,5 – 8,4 = 6,1 kg

Xem Thêm:   Tiếng Anh 6 Unit 3: Skills 2 – Soạn Anh 6 trang 33 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp số: 6,1 kg

Bài 4 (trang 54 SGK Toán 5)

Tính rồi so sánh giá trị của a – b và a – (b + c)

a
b
c
a – b – c
a – (b + c)

8,9
2,3
3,5

12,38
4,3
2,08

16,72
8,4
3,6

b) Tính bằng hai cách:

Gợi ý đáp án:

a)

a
b
c
a – b – c
a – (b + c)

8,9
2,3
3,5
8,9 – 2,3 – 3,5=3,1
8,9 – (2,3 +3,5) = 3,1

12,38
4,3
2,08
12,38 – 4,3 – 2,08 = 6
12,38 – (4,3 + 2,08) = 6

16,72
8,4
3,6
16,72 – 8,4 -3,6 = 4,72
16,72 – ( 8,4 +3,6) = 4,72

Ta thấy giá trị của a – b – c và a – (b + c) bằng nhau

b) 8,3 – 1,4 – 3,6 = (8,3 – 1,4) – 3,6 18,64 – (6,24 + 10,5) = 18,64 – 16,74

= 6,9 – 3,6 = 1,9

= 3,3

5/5 - (503 votes)