0

Toán lớp 5: Luyện tập trang 50 – Giải Toán lớp 5 trang 50, 51

Share

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 50, 51 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 50 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 bài Luyện tập trang 50

Giải bài tập Toán 5 trang 50, 51

Bài 1 (trang 50 SGK Toán 5)

Tính rồi so sánh giá trị của a + b và b + a:

a
5,7
14,9
0,53

b
6, 24
4, 36
3, 09

a + b
5,7 + 6,24 = 11,94

b + a
6,24 + 5,7 = 11, 94

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

a + b = b + a

Gợi ý đáp án:

a
5,7
14,9
0,53

b
6, 24
4, 36
3, 09

a + b
5,7 + 6,24 = 11,94
14,9 + 4, 36 = 19, 26
0,53 + 3,09 = 3, 62

b + a
6,24 + 5,7 = 11, 94
4, 36 + 14,9 = 19, 26
3, 09 + 0,53 = 3, 62

Bài 2 (trang 50 SGK Toán 5)

Thực hiện phép cộng rồi thực hiện tính chất giao hoán để thử lại:

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 2

Bài 3 (trang 51 SGK Toán 5)

Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Gợi ý đáp án:

Chiều dài hình chữ nhật là: 16,34 + 8,32 = 24,66 (m)

Chu vi hình chữ nhật là: (24,66 +16,34 ) × 2 = 82 m

Đáp số: 82m

Bài 4 (trang 51 SGK Toán 5)

Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 314,78 mét vải, tuần lễ sau bán được 525,22 mét vải. Biết rằng cửa hàng đó bán hàng tất cả các ngày trong tuần, hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Gợi ý đáp án:

Số mét vải cửa hàng bán được trong 2 tuần là: 314,78 + 525,22 = 840 m

Số ngày trong 2 tuần là: 7 × 2 = 14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày bán được số vải là: 840 : 14 = 60 m

Đáp số: 60 mét

5/5 - (859 votes)