0

Toán lớp 4: Luyện tập trang 75 – Giải bài tập Toán lớp 4 trang 75

Share

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 75 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập chung trang 75 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Luyện tập chung trang 75

Giải bài tập Toán 4 trang 75

Bài 1 (trang 75 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10kg = … yến

50kg = … yến

80kg = … yến

b) 1000kg = … tấn

8000kg = … tấn

15000kg = … tấn

c) 100 (cm2) = …(dm2)

800 (cm2) = …(dm2)

1700 (cm2) = …(dm2)

100kg = … tạ

300kg = … tạ

1200kg = … tạ

10 tạ = … tấn

30 tạ = … tấn

200 tạ = … tấn

100 (dm2) = … (m2)

900 (dm2) = … (m2)

1000 (dm2) = … (m2)

Gợi ý đáp án:

a) 10kg = 1 yến

50kg = 5 yến

80kg = 8 yến

b) 1000kg = 1 tấn

8000kg = 8 tấn

15000kg = 15 tấn

c) 100 (cm2) = 1(dm2)

800 (cm2) = 8 (dm2)

1700 (cm2) = 17 (dm2)

100kg = 1 tạ

300kg = 3 tạ

1200kg = 12 tạ

10 tạ = 1 tấn

30 tạ = 3 tấn

200 tạ = 20 tấn

100 (dm2) = 1 (m2)

900 (dm2) = 9 (m2)

1000 (dm2) = 10 (m2)

Bài 2 (trang 75 SGK Toán 4)

Tính:

c) 45 × 12 + 8

45 × (12 + 8)

Gợi ý đáp án:

a. 268 × 235 = 62980

324 × 250 = 81000

b. 475 × 205 = 97375

309 × 207 = 63963

c. 45 × 12 + 8 = 540 + 8 = 548

45 × (12 + 8) = 45 × 20 = 900

Bài 3 (trang 75 SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2 × 39 × 5;

b) 302 × 16 + 302 × 4;

c) 769 × 85 – 769 × 75.

Gợi ý đáp án:

a) 2 × 39 × 5 = 39 × (2 × 5)

= 39 × 10 = 390

b) 302 × 16 + 302 × 4 = 302 × (16 + 4)

= 302 × 20 = 6040

c) 769 × 85 – 769 × 75 = 769 × 10 = 7690

Bài 4 (trang 75 SGK Toán 4)

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? (Giải bài toán bằng hai cách khác nhau)

Gợi ý đáp án:

Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút

Mỗi phút hai vòi nước cùng chảy vào bể được:

25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi chảy vào bể được:

40 × 75 = 3000 (l)

Đáp số: 3000l nước

Bài 5 (trang 75 SGK Toán 4)

Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a) Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

b) Tính diện tích của hình vuông khi a = 25m

Bài 5

Bài 5

Gợi ý đáp án:

a) Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó nên: S = a × a

b) Với a = 25m thì S = 25 × 25 = 625 (m2)

5/5 - (826 votes)
Xem Thêm:   Chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn tên thật là gì?