0

Toán lớp 4: Hai đường thẳng song song trang 51

Share

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 51 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Hai đường thẳng song song của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 bài Hai đường thẳng song song

Giải bài tập Toán 4 trang 51

Bài 1 (trang 51 SGK Toán 4)

a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp cạnh song song với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ

Bài 1

Bài 1

Gợi ý đáp án:

a) Trong hình chữ nhật ABCD có:

AB và DC là cặp cạnh song song với nhau

AD và BC là cặp cạnh song song với nhau

b) Trong hình vuông MNPQ có:

MN và PQ là cặp cạnh song song với nhau

MQ và NP là cặp cạnh song song với nhau

Bài 2 (trang 51 SGK Toán 4)

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG và BCDE đều là hình chữ nhật.

Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Bài 2

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Trong hình chữ nhật trên, BE song song với cạnh AG và song song với cạnh CD.

Bài 3 (trang 51 SGK Toán 4)

Trong mỗi hình dưới đây:

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau.

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Bài 3

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Trong hình MNPQ có:

a) MN song song với QP

b) MN vuông góc với MQ.

MQ vuông góc với QP

Trong hình DEGHI có:

a) DI song song với GH

b) DE vuông góc với EG

DI vuông góc với IH

IH vuông góc với GH

5/5 - (820 votes)