0

Toán 6 Bài tập cuối chương VIII Kết nối tri thức với cuộc sống

Share

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 67 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của phần Bài tập cuối chương VIII.

Thông qua đó, các em sẽ ôn tập lại kiến thức, biết cách giải toàn bộ các bài tập cuối chương VIII trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Xem Thêm:   Nghị luận về vai trò của kiến thức và kĩ năng (Dàn ý + 3 mẫu)

Giải Toán 6 Bài tập cuối chương VIII sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 67 tập 2

Bài 8.39

Xem hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Bài 8.39

Bài 8.39

a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d.

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

c) Điểm F không thuộc đường thẳng m.

d) Ba điểm D, E, F không thẳng hàng.

Gợi ý đáp án:

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Đúng

Bài 8.40

Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về:

Bài 8.40

Bài 8.40

a. Ba điểm A, B và C?

b. Hai tia BA và BC?

c. Ba đoạn thẳng AB, BC và AC?

Gợi ý đáp án:

a. Ba điểm A , B và C thẳng hàng

b. Hai tia BA và BC là hai tia đối nhau

c. Ba đoạn thẳng AB , BC và AC cùng nằm trên một đường thẳng.

Bài 8.41

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

Gợi ý đáp án:

Bài 8.41

Bài 8.41

Vì O là trung điểm của MN nên MO=NO =3,5 cm.

Bài 8.42

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên.

Em hãy:

a. Kể tên các góc có trong hình vẽ.

b. Đo rồi chỉ ra các góc nhọn , góc tù.

Bài 8.42

Bài 8.42

Gợi ý đáp án:

a. Các góc có trong hình vẽ là: ∠ ABC; ∠ DAB; ∠ BCD; ∠ CDA.

b. Các góc nhọn là: ∠ CDA; ∠ BCD.

Các góc tù là: ∠ DAB; ∠ ABC.

Bài 8.43

Cho hình 8.57

Bài 8.43

Bài 8.43

a. Kể tên các tia có trong hình trên. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau?

b. Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong hình 8. 57.

c. Nếu điểm B nằm trong góc yOx thì góc xOB là góc từ hay góc nhọn?

Gợi ý đáp án:

a. Các tia có trong hình vẽ là: Ox; Oy; Oz.

Hai tia đối nhau là: Ox; Oy

b. Các góc vuông là: ∠ xOy; ∠ zOy.

c. Nếu B nằm trong góc yOz thì góc xOB là góc tù.

5/5 - (679 votes)