0

Toán 6 Bài 9: Ước và bội – Giải Toán lớp 6 trang 30 – Tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Share

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 30 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 9: Ước và bội.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 9 Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Giải Toán 6 bài 9: Ước và bội Chân trời sáng tạo

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Thực hành

Thực hành 1

Gợi ý đáp án:

1) a) 48 là bội của 6

b) 12 là ước của 48

c) 48 là ước/bội của 48

d) 0 là bội của 48

2) Ư(6) = {1; 2; 3; 6}.

3) Ư(24) = {1;2;3;4;6;8;12;24}.

=> Số 24 là bội của 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

Thực hành 2

Hãy tìm các tập hợp sau

a) Ư(17)

b) Ư(20)

Gợi ý đáp án:

a) Ư(17) = {1; 17}.

b) Ư(20) = { 1; 2; 4; 5; 10; 20}.

Thực hành 3

Hãy tìm các tập hợp sau

a) B(4)

b) B(7)

Gợi ý đáp án:

a) B(4) = {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,…}.

b) B(7) = {0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77,…}.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 30 tập 1

Bài 1

Chọn kí hiệu hoặc thay cho “?” trong mỗi câu sau để được các kết luận đúng.

a) 6 ? Ư(48);

d) 18 ? B(4);

b) 12 ? Ư(30);

e) 28 ? B(7);

c) 7 ? Ư(42);

f) 36 ? B(12).

Gợi ý đáp án:

a) 6 Ư(48)

d) 18 B(4)

b) 12 Ư(30)

e) 28 B(7)

c) 7 Ư(42)

f) 36 B(12)

Bài 2

a) Tìm tập hợp các ước của 30;

b) Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50;

c) Tìm tập hợp C các số tự nhiên x sao cho x vừa là bội của 18, vừa là ước của 72.

Gợi ý đáp án:

a) Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 15; 30}.

b) B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48}.

c) C = {18; 36; 72}.

Bài 3

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) A = {x Ư(40) | x > 6};

b) B = {x B(12) | 24 x 60}.

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Trò chơi “Đua viết số cuối cùng” Bình và Minh chơi trò chơi “đua viết số cuối cùng”. Hai bạn thi viết các số theo luật như sau: Người chơi thứ nhất sẽ viết một số tự nhiên không lớn hơn 3. Sau đó đến lượt người thứ hai viết rồi quay lại người thứ nhất và cứ thế tiếp tục, … sao cho kể từ sau số viết đầu tiên, mỗi bạn viết một số lớn hơn số bạn mình vừa viết nhưng không lớn hơn quá 3 đơn vị. Ai viết được số 20 trước thì người đó thắng. Sau một số lần chơi, Minh thấy Bình luôn thắng. Minh thắc mắc: “Sao lúc nào cậu cũng thắng tớ thế?”. Bình cười: “Không phải lúc nào tớ cũng thắng được cậu đâu”.

a) Bình đã chơi như thế nào để thắng được Minh? Minh có thể thắng được Bình khi nào?

b) Hãy chơi cùng bạn trò chơi trên. Em hãy đề xuất một luật chơi mới cho trò chơi trên rồi chơi cùng các bạn.

Gợi ý đáp án:

a) Bình đã áp dụng cách tìm bội của một số để để thắng được Minh. Cụ thể là Bình đã áp dụng để tính các bội của 3 rồi viết lần lượt các bội của 3 khi chơi trò chơi với Minh.

b) Đề xuất luật chơi mới: Người chơi thứ nhất sẽ viết một số tự nhiên không lớn hơn 5. Sau đó đến lượt người thứ hai viết rồi quay lại người thứ nhất và cứ thế tiếp tục, … sao cho kể từ sau số viết đầu tiên, mỗi bạn viết một số lớn hơn số bạn mình vừa viết nhưng không lớn hơn quá 5 đơn vị.

=> Ta sẽ tính các bội của 5 rồi viết lần lượt các bội của 5 khi chơi trò chơi.

5/5 - (876 votes)
Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 4: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện