0

Toán 6 Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng Chân trời sáng tạo

Share

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 84 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 5 Chương 8 trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Giải Toán 6 bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 84 tập 2

Bài 1

Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

(A) MA = MB

(B) M nằm giữa A,B và MA = MB

(C) M nằm giữa A và B

Bài 2

Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên.

a) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

Bài 2

Bài 2

Gợi ý đáp án:

a) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB, vì : C nằm giữa hai điểm A, B và AC = CB

b) Điểm D không là trung điểm của đoạn thẳng AC, mặc dù AD = DC nhưng A, D, C không cùng nằm trên một đường thẳng

Bài 3

Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9cm. Em hãy cùng các bạn trao đổi với nhau cách cắt thanh gỗ.

Bài 3

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Cách cắt thanh gỗ: Dùng thước đo từ điểm 0 cm đặt ở đầu thanh gỗ đến điểm 9cm. Đánh dấu điểm đó và dùng dụng cụ cắt tại điểm vừa đánh dấu

Bài 4

Cho hình vẽ bên:

a) Nêu cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC.

b) Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC

Bài 4

Bài 4

Gợi ý đáp án:

a) Cách vẽ trung điểm A:

  • Đo độ dài đoạn BC.
  • Đặt mép thước trùng với đoạn BC sao cho vạch 0 trùng với điểm B, khi đó điểm C trùng với vị trí bằng nửa độ dài BC. Đánh dấu điểm đó là A. Khi đó A là trung điểm của BC.

b) – Kéo dài đường thẳng BC về phía B

– Đo độ dài AB, Đặt thước trùng với đoạn AB sao cho vạch 0 trùng với điểm B, khi đó điểm M nằm ở cùng phía với điểm B và BM có độ dài bằng với AB.

Nhận xét: AB = BM = AC

Bài 5

Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Em hãy nêu cách kiểm tra dự đoán đó.

Bài 4

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Dự đoán: O có thể là trung điểm của các cạnh: AC, DB. MN, KL

Để kiểm tra dự đoán, ta có thể dùng thước để đo

5/5 - (838 votes)
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Ý nghĩa bát cháo hành trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao