0

Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng – Giải Toán lớp 6 trang 58 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2

Share

Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo để biết cách giải phần Thực hành, Vận dụng và các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 2 trang 56, 57, 58 sách Chân trời sáng tạo.

Với toàn bộ lời giải rất chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương 7: Hình học trực quan – Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp. Chi tiết mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Giải Toán 6 bài 2: Hình có tâm đối xứng

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành, Vận dụng

Thực hành 1

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có).

Tâm đối xứng

Tâm đối xứng

Gợi ý đáp án:

Tâm đối xứng của mỗi hình được biểu diễn như sau:

Hình a) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng

Tâm đối xứng

Hình b) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng

Tâm đối xứng

Hình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tâm đối xứng

Tâm đối xứng

Hình d) không có tâm đối xứng.

Vận dụng

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

Gợi ý đáp án:

Các hình có tâm đối xứng là: hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

– Hình vuông: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng

Tâm đối xứng

– Hình lục giác đều (hình có 6 cạnh đều bằng nhau): Tâm đối xứng là giao điểm của hai trong ba đường chéo (ba đường chéo của lục giác đều giao nhau tại một điểm).

Tâm đối xứng

Tâm đối xứng

– Hình chữ nhật: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng

Tâm đối xứng

– Hình bình hành: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng

Tâm đối xứng

– Hình thoi: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng

Tâm đối xứng

Các hình không có tâm đối xứng: Tam giác đều, hình thang cân.

Thực hành 2

Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó.

Tâm đối xứng

Tâm đối xứng

Gợi ý đáp án:

Hình a) bông hoa có tâm đối xứng. Tâm đối xứng được biểu diễn như hình vẽ:

Tâm đối xứng

Tâm đối xứng

Hình b) bông hoa không có tâm đối xứng.

Hình c) chiếc lá không có tâm đối xứng.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 58 tập 2

Bài 1

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có):

Bài 1

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 1

Bài 2

Hình nào sau đây có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).

Bài 2

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 2

Bài 3

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?

Bài 3

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Những chữ cái có tâm đối xứng là: S, I, O, N

Chữ cái vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng: S, I, O, N

Bài 3

Bài 3

Bài 4

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Bài 4

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Hình có tâm đối xứng là:

Bài 4

Bài 4

5/5 - (874 votes)
Xem Thêm:   Miêu tả ngoại hình bằng tiếng Anh – Các tính từ, từ vựng, đoạn văn miêu tả ngoại hình con người