0

Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng – Giải Toán lớp 6 trang 79 – Tập 2 sách Cánh diều

Share

Giải Toán 6 trang 79 sách Cánh diều Tập 2 giúp các bạn học sinh tham khảo cách giải, đối chiếu với lời giải hay chính xác phù hợp với năng lực của các bạn lớp 6.

Giải Toán lớp 6 Bài 1: Điểm – Đường thẳng được biên soạn đầy đủ tóm tắt lý thuyết, trả lời các câu hỏi bài tập cuối bài trang 79. Qua đó giúp các bạn học sinh có thể so sánh với kết quả mình đã làm, củng cố, bồi dưỡng và kiểm tra vốn kiến thức của bản thân. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập Toán 6 bài 1 tập 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Lý thuyết Điểm – Đường thẳng

1. Điểm

+ Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học không được định nghĩa, ta chỉ hình dung nó bằng các hình ảnh chẳng hạn bằng một dấu chấm trên mặt giấy, một vết mực trên áo,…

+ Để kí hiệu một điểm người ta sử dụng các chữ cái in hoa, chẳng hạn như điểm A, điểm B, điểm C,…

+ Hai điểm không trùng nhau được gọi là hai điểm phân biệt.

Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

Ba điểm phân biệt: điểm A, điểm B, điểm C

1650483334 754 Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

Điểm M và điểm N trùng nhau

+ Từ các điểm, ta xây dựng được các hình. Bất kì hình nào cũng là một tập hợp các điểm. Như vật một điểm cũng là một hình.

2. Đường thẳng

+ Đường thẳng cũng là một khái niệm cơ bản không được định nghĩa, ta chỉ hình dung đường thẳng qua hình ảnh thực tế như một sợi dây căng thẳng, mép tường,…

+ Ta có bất kì hình nào cũng là một tập hợp các điểm nên đường thẳng cũng là tập hợp các điểm.

+ Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía.

+ Để kí hiệu một đường thẳng, người ta có các cách kí hiệu sau:

Cách 1: Sử dụng một chữ cái thường để đặt tên cho đường thẳng

1650483334 992 Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

Đường thẳng a

Cách 2: Sử dụng hai chữ cái thường để đặt tên cho đường thẳng

1650483334 704 Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

Đường thẳng xy

Cách 3: Gọi tên đường thẳng bằng cách gọi hai điểm phân biệt bất kì nằm trên đường thẳng

1650483334 864 Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

Đường thẳng AB

Giải bài tập Toán 6 trang 79 tập 2

Câu 1

Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong Hình 19

Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

Gợi ý đáp án

Điểm: A, B, Q, P

Đường thẳng: a, b, c

Câu 2

a) Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a

1650483334 485 Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

b) Chọn kí hiệu ” ∈ ” , ” ∉ ” thích hợp cho [?]:

N [?] a ; M [?] a

Câu 3

Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra các điểm nằm giữa hai điểm còn lại

1650483334 68 Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

Gợi ý đáp án

Ba điểm A, B, E thẳng hàng. A nằm giữa

Ba điểm C, E, D thẳng hàng. E nằm giữa

Câu 4

Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22)

1650483334 105 Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

a) Chỉ ra một điểm D nằm trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.

b) Chỉ ra một điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D

Gợi ý đáp án

1650483334 613 Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

Câu 5

Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ “cùng phía” , “khác phía”, thích hợp cho [?]:

1650483334 609 Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

a) Hai điểm M, P nằm [?] đối với điểm N

b) Hai điểm N, P nằm [?] đối với điểm M

c) Hai điểm M, N nằm [?] đối với điểm P

Gợi ý đáp án

a) khác phía

b) cùng phía

c) cùng phía

Câu 6

Quan sát hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

1650483334 404 Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

a) Ba điểm X, Y, T thẳng hàng

b) Ba điểm U, V, T không thẳng hàng

c) Ba điểm X, Y, U thẳng hàng

Câu 7

Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25

1650483335 487 Toan 6 Bai 1 Diem Duong thang – Giai Toan

Gợi ý đáp án

  • Một hànng cây thẳng hàng
  • Ba chiếc ghế đỏ xếp thẳng hàng
  • Một dãy bàn thẳng hàng
  • Học sinh xếp thành 1 hàng
5/5 - (593 votes)
Xem Thêm:   Lịch sử 6 Bài 14: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc