0

Tiếng Anh 9 Unit 9: Project – Soạn Anh 9 trang 41

Share

Soạn Anh lớp 9 Unit 9 Project giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→3 trang 41 để chuẩn bị bài học English In The World – Tiếng Anh trên thế giới trước khi đến lớp.

Giải bài tập Unit 9 lớp 9 Project được biên soạn bám sát theo SGK Tiếng Anh chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, trau dồi kỹ năng để học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 9 Project lớp 9, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Xem Thêm:   Tóm tắt truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh Châu

Tiếng Anh 9 Unit 9: Project trang 41

Câu 1

Differences between varieties of English

(Sự khác nhau giữa những sự biến thể của tiếng Anh)

1. Read the chart and fill the blanks with the words from the box

(Đọc và điền các từ vào trong khung.)

UK
US

flat
apartment

taxi
cab

(1) ____________
candies

football
(2) ____________

(3) ____________
diaper

(4) ____________
sidewalk

motorway
(5) ____________

(6) ____________
subway

(7) ____________
garbage

torch
(8) ____________

Lời giải chi tiết:

British English (Tiếng Anh – Anh)
American English (Tiếng Anh Mỹ)

(1) sweets (đồ ngọt)
canndies

football (bóng đá)
(2) soccer

(3) nappy (tã / bỉm)
diaper

(4) pavement (vỉa hè)
sidewalk

motorway (đường cao tốc)
(5) highway

(6) underground (đường ngầm)
subway

(7) rubbish (rác)
garbage

torch (đèn pin)
(8) flashlight

Câu 2

2. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.

(Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng.)

Lời giải chi tiết:

American English (Tiếng Anh Mĩ)
Indian English (Tiếng Anh Ấn)

fix (sửa chữa)
repair

wallet (ví)
purse

cafeteria (căng tin)
canteen

fall (mùa thu)
autumn

smart (thông minh)
clever

line (hàng, chuỗi)
queue

Câu 3

Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best.

(Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất.)

5/5 - (757 votes)