0

Tiếng Anh 9 Unit 2: Từ vựng – Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 2

Share

Từ vựng Unit 2 lớp 9 tổng hợp toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 2 City Life, giúp các em học sinh lớp 9 chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 Unit 2 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 9.

Xem Thêm:   Soạn Sinh 11 Bài 18: Tuần hoàn máu – Giải Sinh 11 trang 80

Comparison of adjectives and adverbs: Review (Sự so sánh của những tính từ và trạng từ: Ôn tập)

– Bạn có thể sử dụng much, a lot, a bit và a little với hình thức so sánh của tính từ để diễn tả sự khác nhau lớn thế nào.

Ex: His girlfriend is much older than him.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Phân tích tác phẩm Phong cách Hồ Chí Minh

Bạn gái của cậu ấy lớn tuổi hơn cậu ta nhiều.

I got up a little later than usual.

Tôi thức dậy trễ hơn thường ngày một chút.

I’m feeling a lot better today.

Hôm nay tôi thấy khỏe hơn nhiều.

– Với hình thái so sánh nhất của tính từ bạn có thể sử dụng second, third…

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Tổng hợp dàn ý bài thơ Tây Tiến (7 mẫu)

Ex: Karachi in Pakistan is the second largest city in the world in population.

Karachi Ở Pakistan là một thành phố lớn thứ 2 trên thế giới về mật độ dân số.

– Bạn có thể sử dụng by far để nhấn mạnh sự so sánh tuyệt đối.

Ex: China is by far to emphasise superlatives.

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới.

5/5 - (696 votes)