0

Tiếng Anh 8 Unit 7: Communication – Soạn Anh 8 trang 11 – Tập 2

Share

Tiếng Anh 8 Unit 7 Communication giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh từ phần 1-4 trang 11 SGK Tập 2 để chuẩn bị bài Pollution trước khi đến lớp.

Soạn Communication Unit 7 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập Communication Unit 7 lớp 8 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 8 Unit 7: Communication

Câu 1

Noise pollution is more common and more damaging than many people realise. The Green Organization is doing a survey on how much teenagers know about this type of pollution. Help them answer the questions.

(Ô nhiễm tiếng ồn phổ biến hơn và gây hại hơn nhiều người nhận thấy. Tổ chức Xanh đang làm một khảo sát về bao nhiêu thanh niên hiểu biết về loại ô nhiễm này. Giúp họ trả lời câu hỏi.)

Đáp án:

Các em học sinh tự trả lời theo ý kiến cá nhân.

Gợi ý:

1.B
2. C
3. C
4.B
5.C
6.A
7.A
8.C

Hướng dẫn dịch:

Vui lòng giúp chúng tôi hoàn thành bảng câu hỏi bằng việc khoanh tròn câu trả lời đứng A, B hoặc C.

1.Ô nhiễm tiếng ồn là…

A: bất kỳ âm thanh nào làm bạn thư giãn và bình yên.

B. bất kỳ âm thanh nào mà lớn và không dứt.

c. Bất kỳ âm thanh nào mà bạn nghe trên đường.

2. Một đơn vị đo độ ồn của âm thanh là deciben (dB). Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi độ lớn của âm thanh là…

A. hơn 30 dBs.

B. hơn 50 dBs.

C. hơn 70 dBs.

3. Tiếng ồn nào có thể gây mất chức năng nghe vĩnh viễn sau 8 giờ?

A. Xe máy.

B. Sóng biển,

C. Huýt gió.

4. Tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất chức năng nghe vĩnh Viễn và ngay lập tức?

A. Xe máy.

B. Hòa nhạc,

C. Máy hút bụi.

5. Nếu bạn trải qua ô nhiễm tiếng ồn trong một thời gian dài, bạn có thể bị … và mất khả năng nghe.

A. đau đầu

B. cao huyết áp

C. cả a và B

6. Nếu bạn đang nghe nhạc và người khác nghe được âm thanh từ tai nghe của bạn, điều đó có nghĩa gì?

A. Âm thanh quá lớn.

B. Bạn thích âm nhạc rất nhiều

C. Những người khác không thích âm nhạc.

7. Cái gì là triệu chứng cho thấy tiếng ồn ảnh hưởng đến bạn?

A. Dường như có tiếng chuông hoặc tiếng rù rì trong tai bạn.

B. Bạn nhảy lên xuống.

C. Bạn ngủ ngay khi nằm xuống giường.

8. Những cách nào sau đây có thể giảm ảnh hưởng của sự ô nhiễm tiếng ồn?

A. Mang bịt tai khi bạn đi nghe hòa nhạc hoặc những sự kiện ồn ào khác.

B. Nghe âm nhạc thông qua tai nghe hoặc bịt tai ở mức độ an toàn,

C. Cả A và B

Câu 2

Compare your answers with those of a classmate. How many different answers have you got? (So sánh câu trả lời của với những bạn học. Bạn có bao nhiêu câu trả lời khác.)

Câu 3

Now listen to a short presentation about noise pollution. How many correct answers have you got? (Nghe một bài thuyết trình về ô nhiễm tiếng ồn. Bạn có bao nhiêu câu trả lời đúng?)

Đáp án đúng:

1. B
2. C
3. A
4. B
5. C
6. A
7. A
8. C

Audio cript:

Noise is constant and loud sound. To measure the loudness, or volume of sounds, people use a unit called a decibel. When a sound is louder than 70 decibels, it can cause noise pollution. Do you know that the noise from a vacuum cleaner or a motorcycle can result in permanent hearing loss after eight hours? The sounds of a concert are even more serious. They can reach as high as 130 decibels and may cause immediate and permanent hearing loss. Noise pollution can also lead to headaches and high blood pressure. If you are listening to music through headphones, and other people can hear it, it means the music is too loud and unsafe. If there seems to be a ringing or buzzing in your ears, it means the noise is affecting you and damaging your hearing. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events, and listening to music through headphones or headsets at safe levels can help you reduce the effects of noise pollution.

Hướng dẫn dịch:

Tiếng ồn là âm thanh liên tục và lớn. Để đo độ to hoặc âm lượng của âm thanh, người ta sử dụng một đơn vị gọi là decibel. Khi một âm thanh lớn hơn 70 decibel, nó có thể gây ô nhiễm tiếng ồn. Bạn có biết rằng tiếng ồn từ máy hút bụi hoặc xe máy có thể dẫn đến mất thính lực vĩnh viễn sau tám giờ? Âm thanh của một buổi hòa nhạc thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chúng có thể đạt tới 130 decibel và có thể gây mất thính lực ngay lập tức và vĩnh viễn. Ô nhiễm tiếng ồn cũng có thể dẫn đến đau đầu và huyết áp cao. Nếu bạn đang nghe nhạc qua tai nghe và người khác có thể nghe thấy, điều đó có nghĩa là âm nhạc quá to và không an toàn. Nếu dường như có tiếng chuông hoặc ù trong tai, điều đó có nghĩa là tiếng ồn đang ảnh hưởng đến bạn và làm hỏng thính giác của bạn. Đeo nút tai khi bạn đến các buổi hòa nhạc hoặc các sự kiện lớn khác và nghe nhạc qua tai nghe hoặc tai nghe ở mức an toàn có thể giúp bạn giảm tác động của ô nhiễm tiếng ồn

Câu 4

Work in groups. Discuss other ways to prevent noise pollution. (Làm theo nhóm. Thảo luận những cách khác đê ngăn ô nhiễm tiếng ồn.)

Vote for the best ways. (Bầu cho cách hay nhất)

Gợi ý:

– You should wear earplug when you go the concert or other loud events.

– You should listen to music through headphones or headsets at safe levels.

– We can notify to government agencies if someone is not following rules and regulations regarding noise levels.

– Noise producing industrial zones should be far from residential areas.

5/5 - (620 votes)
Xem Thêm:   Từ vựng tiếng Anh về thể thao – Từ vựng chủ đề Sport