0

Tiếng Anh 8 Unit 2: A Closer Look 2 – Soạn Anh 8 trang 19, 20

Share

Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 2 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→5 trang 19, 20 SGK Tiếng Anh 8 mới để chuẩn bị bài học Life in the countryside trước khi đến lớp.

A Closer Look 2 Unit 2 lớp 8 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK tiếng Anh 8 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt Anh 8 tập 1. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 2

1. Complete the passage below with a suitable comparative form of the adjectives provided.

Hoàn thành đoạn văn bên dưới với 1 hình thức so sánh phù hợp của tính từ được cho.

Đáp án

1. higher
2. easier
3. better
4. more exciting
5. more convenient

6. happier
7. more friendly
8. fast
9. safer
10. best

Sometimes I hear adults around me say that it is (0.good) better for children to grow up in the city than in the country. They say that the city offers a child more opportunities for (1.high) __higher__ education, and (2. easy) __easier__ access to (3.good) __better__ facilities. Life there is (4. exciting) __more exciting__ and (5. convenient) __more convenient___. They may be right, but there`s one thing they might not know. I feel (6.happy) __happier___ here than in a crowded and noisy city. Country folk are (7. friendly) __more friendly__ than city folk. I know every body in my village. Life here is not as (8. fast) __fast__ as that in the city and I feel (9. safe) __safer___. Perhaps the (10. good) __best___ place to grow up is the place where you feel at home

Hướng dẫn dịch

Thỉnh thoảng tôi nghe những người lớn quanh tôi nói rằng tốt hơn là để trẻ lớn lên ở thành phố hơn là ở miền quê. Họ nói rằng thành phố đem đến cho một đứa trẻ nhiều cơ hội về giáo dục bậc đại học hơn và dễ tiếp cận đến những cơ sở vật chất tốt hơn. Cuộc sống ở đó thú vị và tiện lợi hơn.

Họ có lẽ đúng, nhưng có một điều mà họ có lẽ không biết. Tôi cảm thấy vui hơn khi ở đây hơn là ở một thành phố ồn ào đông đúc. Người dân ở miền quê thân thiện hơn người dân ở thành phố. Tôi biết mọi cậu con trai trong làng tôi. Cuộc sống ở đây không nhanh như ở trên thành phố và tôi cảm thấy an toàn hơn. Có lẽ nơi tốt nhất để lớn lên là nơi mà bạn cảm thấy như ở nhà.

2. Complete the sentences with suitable comparative forms of adverbs in the box.

Hoàn thành các câu với những hình thức so sánh phù hợp của trạng từ trong khung.

Đáp án

1. more slowly
2. soundlier
3. less traditionally

4. more generously
5. more healthily

Hướng dẫn dịch

1. Bạn có thể nói chậm hơn không? Tiếng Anh của mình không tốt lắm.

2. Sau một ngày làm việc vất vả, chúng tôi thường ngủ ngon lành hơn.

3. Ngày nay người ta ăn mặc ít truyền thông hơn vì vậy, thật khó để nói họ đến từ quốc gia nào.

4. Không phải luôn đúng khi nói rằng người giàu quyên góp hào phóng hơn người nghèo

5. Nếu bạn muốn thon thả, bạn phải ăn uống lành mạnh hơn.

3. Finish the sentences below with a suitable comparative form of hard, early, late, fast, well and badly.

Hoàn thành những câu bên dưới với một hình thức so sánh thích hợp của hard, early, late. Fast, well và badly.

Đáp án:

1. better
2. faster
3. later

4. harder
5. worse
6. earlier

Hướng dẫn dịch

1. Điểm kiểm tra của con thấp đấy. Mẹ chắc chắn rằng con có thể làm tốt hơn.

2. Chúng ta sẽ trễ hội chợ mất. Cậu có thể lái xe nhanh hơn được không?

3. Vào ngày Chủ nhật, chúng ta có thể dậy muộn hơn bình thường.

4. Người nông dân phải làm việc chăm chỉ hon vào thời gian thu hoạch.

5. Bạn trông mệt mỏi đấy. Bạn có cảm thấy tệ hơn lúc sáng nav không?

6. Mẹ tôi phải dậy sớm hơn chúng tôi để vắt sữa bò.

4. Underline the correct comparative forms to complete the sentences.

Gạch dưới những hình thức so sánh để hoàn thành các câu.

Đáp án

1 – more optimistically

2 – popularly

3 – less densely populated

4- more quickly

5 – more easily

6 – better

Hướng dẫn dịch

1. Người dân ở những khu vực nông thôn ở Anh nói chuyện lạc quan hơn về tương lai so với người dân ở thành phố.

2. Ở Ấn Độ, những khu vực nông thôn được biết nhiều hơn với tên miên quê .

3. Một ngôi làng ít ô nhiễm hơn một thành phố.

4. Người dân thành phố dường như phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi so với người dân miền quê.

5. Sự giúp đỡ về y tế có thể dễ dàng có được ở thành phố so với ở miền quê.

6. Một con trâu đi cày tốt hơn một con ngựa.

5. Write the answers to the questions below.

Viết những câu trả lời cho câu hỏi bên dưới.

Dịch nghĩa

1 – Nơi nào bình yên hơn, thành phố hay miền quê?

2 – Cái gì làm việc tính toán nhanh hơn, máy tính hay con người?

3 – Cái nào vất vả hơn, cuộc sống ở khu vực xa xôi hay một thị trấn hiện đại?

4 – Thành phố nào đắt đỏ hơn, Thành phố Hồ Chí Minh hay Huế?

5 – Ai có thể ngửi tốt hơn, động vật hay con người?

Đáp án

1 – The countryside is more peaceful.

2 – A computer works faster at calculus.

3 – Life in a remote area is harder.

4 – Ho Chi Minh City is more expensive.

5 – Animals can smell better than human beings.

5/5 - (772 votes)
Xem Thêm:   Hãy kể những điều em biết về các vua Hùng (3 mẫu)