0

Tiếng Anh 6 Unit 2: Writing – Soạn Anh 6 trang 26 sách Cánh diều

Share

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Writing giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 26 sách Cánh diều bài Monkeys are amazing trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 2 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Make a poster about an amazing animal. Find a photo of the animal. Then show your poster to the class.

Xem Thêm:   Giới thiệu bạn thân bằng tiếng Anh lớp 11

(Tạo một tờ áp phích về một loài động vật đặc biệt. Tìm một bức ảnh của động vật đó. Sau đó cho cả lớp xem tờ áp phích của em.)

Tiếng Anh 

This big cat is called a jaguar. It lives in the rain forests. It is orange and white. It has black spots. It’s very strong and fast. It’s also shy. Some people think jaguars are scary.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về ngôn ngữ giao tiếp của học sinh hiện nay

Tiếng Việt

Con mèo to lớn này được gọi là báo đốm. Nó sống trong các khu rừng mưa. Nó có màu cam và trắng. Nó có những đốm đen. Nó rất mạnh và nhanh. Nó cũng rụt rè nữa. Một số người cho rằng báo đốm rất đáng sợ.

Tiếng Anh

This bird is called a parrot. It lives in South America and Australia. It’s colorful. It’s very fast and funny. It can mimic the sounds of other animals including people. It’s also friendly. Some people think parrots are cute.

Xem Thêm:   Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Tiếng Việt

Loài chim này được gọi là vẹt. Nó sống ở Nam Mỹ và Úc. Nó đầy màu sắc. Nó rất nhanh và buồn cười. Nó có thể bắt chước âm thanh của các loài động vật khác bao gồm cả con người. Nó cũng thân thiện nữa. Một số người nghĩ rằng những con vẹt rất dễ thương

5/5 - (591 votes)