0

Tiếng Anh 6 Unit 2: Preview – Soạn Anh 6 trang 19 sách Cánh diều

Share

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Preview giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 19 sách Cánh diều bài Monkeys are amazing trước khi đến lớp.

Xem Thêm:   Phân tích tác phẩm Thuốc (Dàn ý + 5 mẫu) – Những bài văn mẫu lớp 12

Soạn Preview Unit 2 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 6 Unit 2 Preview

A. Listen. Number the animals

(Nghe. Đánh số động vật)

Bài nghe

Đang cập nhật

B. Match. Write the words in the box under the animals. Listen and check.

(Nối. Viết những từ trong hộp dưới những con vật tương ứng. Nghe và kiểm tra lại.)

Tieng Anh 6 Unit 2 Preview – Soan Anh 6

Gợi ý đáp án

1. frog: con ếch

2. jaguar: con báo

3. snake: con rắn

4. parrot: con vẹt

5. monkey: con khỉ

C. Talk with a partner. What’s your favorite animal on this page?

(Nói với bạn. Động vật yêu thích của em ở trang này là gì?)

– What’s your favorite animal?

(Động vật yêu thích của bạn là gì?)

– My favorite animal is the parrot.

(Động vật yêu thích của mình là con vẹt.)

Gợi ý đáp án

A: What’s your favorite animal?

(Động vật yêu thích của bạn là gì?)

B: My favorite animal is the monkey.

(Động vật yêu thích của mình là con khỉ.)

5/5 - (610 votes)