0

Tiếng Anh 12 Unit 7: Project – Soạn Anh 12 trang 29 – Tập 2

Share

Giải bài tập Project Unit 7 lớp 12 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 29 để chuẩn bị bài Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo trước khi đến lớp.

Project tiếng Anh lớp 12 Unit 7 được biên soạn với nội dung bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới trang 29. Qua đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, để học tốt Tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn tiếng Anh 12 Project Unit 7, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Soạn Anh 12 Unit 7: Project

1. Work in groups of four. Do some research on one of the following topics. (Làm việc trong nhóm bốn người. Làm một số nghiên cứu về một trong các chủ đề sau.)

– a kind of robot that is in use in fields such as entertainment, medicine and industry: its appearance functions, its cost, where it is used, its popularity, etc.

Xem Thêm:   Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận so sánh

– a popular science-fiction film about artificial intelligence: the title, plot summary, characters, the cast (acta and actresses), setting, and ratings

Gợi ý đáp án 

We have done a lot of searching on the Internet and we found a very famous A.I. robot which is named Sophia. Sophia is a humanoid robot which was developed on February 14, 2016 by the Hong-Kong-based company Hanson Robotics. The robot, modelled after actress Audrey Hepburn, is known for her human-like appearance and behavior, compared to previous robotic variants. According to the manufacturer, David Hanson, Sophia has artificial intelligence, visual data processing and facial recognition. She also imitates human gestures and more than 50 facial expressions and is able to answer certain questions and to make simple conversations on predefined topics. Sophia also has citizenship in Saudi Arabia. Hanson designed Sophia to be a suitable companion for the elderly at nursing homes, or to help crowds at large events or parks. He has said that he hopes that the robot can ultimately interact with other humans sufficiently to gain social skills. The cost of producing the robot Sophia has not been released but it is a very popular topic of speculation on mass media.

Xem Thêm:   Phân tích đặc sắc nghệ thuật trong Tiếng hát con tàu (3 mẫu)

Tạm dịch:

Chúng tôi đã tìm kiếm nhiều trên mạng Internet và thấy một rô bốt sử dụng trí tuệ nhân tạo rất nổi tiếng, đó là Sophia. Sophia là rô bốt có hình hài giống con người được phát triển vào 14 tháng 2 năm 2016 do công ty Rô bốt Hanson có trụ sở tại Hong Kong chế tạo. Rô bốt này được làm theo hình mẫu nữ diễn viên Audrey Hepburn, nổi tiếng với ngoại hình và cử chỉ giống con người so với các đời rô bốt trước đó. Theo nhà sản xuất, David Hanson, Sophia có trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu bằng hình ảnh và nhận diện giọng nói. Cô ấy cũng có những cử chỉ giống con người và hơn 50 biểu cảm trên khuôn mặt và có thể trả lời những câu hỏi nhất định và tạo những cuộc hội thoại đơn giản về chủ đề được xác định trước. Sophia được cấp quyền công dân ở Saudi Arabia. Hanson thiết kế Sophia để trở thành một người bạn đồng hành phù hợp với người già tại các nhà dưỡng lão hoặc trợ giúp đám đông tại các sự kiện hoặc công viên lớn. Ông ấy nói rằng ông hy vọng rô bốt này sẽ có thể tương tác với con người một cách đầy đủ để có được những kĩ năng xã hội. Chi phí sản xuất rô bốt Sophia vẫn chưa được công bố nhưng nó là một chủ đề phổ biến được dự đoán trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

5/5 - (692 votes)