0

Thủ thuật tính đạo hàm của một hàm cơ bản bằng Casio

Share

Th thuật tính đạo hàm ca mt s hàm cơ bản bng casio

TH THUẬT TÍNH ĐẠO HÀM

CA MT S HÀM CƠ BẢN BNG CASIO

Nguyn Minh Tun THPT Bình Minh

Tham kho thêm ti blog Casioer team:

w?usp=sharing

A. TÍNH ĐẠO HÀM CA MỘT ĐA THỨC.

Để tn dng tt phím

trong máy tính trong việc tình đạo hàm ta s cî cách để

tình đạo hàm ca các hàm s đa thức như sau:

c 1: Nhp vào máy

c 2:

sau đî ta tiến hành biu din s đî qua

và thế

Xem Thêm:   Soạn bài Cách lập ý của bài văn biểu cảm – Soạn văn 7 tập 1 bài 9 (trang 117)

xong!

Ví dụ 1: Tính đạo hàm của hàm số sau:

23

3 2 2

f x x 3x 2 x 1 x 2 x x 1 x 2

c 1: Nhp vào máy:

23

3 2 2

xX

d

X 3X 2 X 1 X 2 X X 1 X 2

dx

c 2:

ta được kết qu:

Tuy nhiên đây là kết qu tính ca máy VINACAL còn máy

VN s ra kết qu khác hình ảnh như sau:

Đî là hënh nh kết qu tëm được của máy Casio 570 Vn. Cái đuïi ca kết qu 36 còn ca

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Phân tích ý nghĩa nhan đề Hạnh phúc của một tang gia (Dàn ý + 7 mẫu)

VINACAL là 17. Bng thc nghim ta thy kết qu 17 của máy VINACAL là đúng. Nhng

bạn nào đang dùng VN hay dùng máy CASIO thë đừng quá quan trng li này, ta vn

th khc phc bng cách sau:

Sau khi tëm được kết qu ca

ta s

Xem Thêm:   Bài tập thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh (Có đáp án)

để tìm h s t do, sau đî trừ đi hệ s

t do ri

đ tìm h s ca X thế là kết qu là đúng. Ngoài ra khi bc của đạo

hàm quá cao thì ta vn th dùng cách

để tìm lần lượt các h s t bc

nh đến ln.

+ Tiến hành rút gọn ta được kết qu như sau:

32

8036042017 8x 36x 42x 17

+ Ghi vào sau:

32

8X 36X 42X 17, CALC X

ta được:

5/5 - (692 votes)