0

Thủ thuật casio tìm hệ số trong khai triển nhị thức Newton

Share

GROUP : CASIO Luyn Thi THPT Quc Gia

BÙI TH VIT

BÙI TH VIT

Chuyên Đề CASIO Luyn Thi THPT Quc Gia

TH THUT CASIO TÌM H S TRONG

KHAI TRIN NH THC NEWTON

Tác gi : Bùi Thế Vit Chuyên gia th thut CASIO

A GII THIU :

Như chúng ta đã biết, k t k thi THPT Quốc Gia năm 2017, môn Toán đưc

thi dưới hình thc khác trc nghim. Vi 50 câu hi trong 180 phút cùng hàng chc

nghìn câu hi trc nghim ly t ngân hàng đề thi ca b GD&ĐT, chúng ta khó

th ờng trước được nhng gì s xy ra trong k thi sp ti.

Trong các công c đưc mang vào phòng thi thì CASIO hoc các máy tính cm

tay khác thiết b không th thiếu trong mi k thi. Để đạt hiu qu cao nht thì

Xem Thêm:   Truyện Mùa lá rụng trong vườn – Tác phẩm Mùa là rụng trong vườn của Ma Văn Kháng

chúng ta cn phi biết cách s dụng các tính năng của CASIO mt cách tối đa.

Trong chuyên đề này, chúng ta s s dng CASIO trong vic gii nhanh các bài

toán liên quan ti vic yêu cu tìm h s trong khai trin nh thc Newton.

Xem Thêm:   Mẹ cứ tích cực ăn 7 thực phẩm này thì sinh con ra da trắng môi hồng

Lưu ý : Th thut ch phù hp vi hình thc thi trc nghim.

B Ý TƯỞNG :

Trước hết, chúng ta cn biết v công thc khai trin nh thc Newton :

n

n n 1 n 2 2 n 3 3 n 1 n

n n n n

a b a a b a b a b ab b

1 2 3 n 1

Vi

k

n

n

n!

C

k

k! n k !







Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 10: Phân tích nghệ thuật đặc sắc trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên



. Hoc có th viết gn li :

n

n

k n k

k0

n

a b a b

k









Vy nếu tìm h s ca

trong khai trin biu thc

, ta ch cn xét :

n

n

k n k

k0

n

x a x a

k









H s ca

s

t n t

n

xa

t











.

Đây là cách làm thường gp trong khi làm bài thi t luận. Nhưng đi vi trc nghim,

chúng ta không quan tâm ti vic mình trình bày thế nào, quan trọng làm sao đ ra

5/5 - (720 votes)