0

Tập làm văn lớp 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Share

Tập làm văn lớp 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê các em học sinh tham khảo, trả lời nhanh 2 câu hỏi trong SGK Tiếng Việt Lớp 5 tập 1 trang 23. Qua đó, thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình.

Ngoài ra, có thể tham khảo 2 bài tập đọc Nghìn năm văn hiến, Sắc màu em yêu của tuần 2 Tiếng Việt 5 Tập 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 4: Tả cây táo mà em thích (Dàn ý + 10 mẫu)

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê – Tuần 2

Hướng dẫn giải Tập làm văn SGK Tiếng Việt 5 tập 1 trang 23

Câu 1

Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi:

a) Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

  • Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919
  • Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.
  • Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay

b) Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới những hình thức nào?

c) Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì?

Xem Thêm:   Tiếng Anh 8 Unit 4: Getting Started – Soạn Anh 8 trang 38

Trả lời:

a) Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài:

– Từ 1075 đến 1919 nước ta tổ chức 185 khoa thi, có 2896 tiến sĩ.

– Số khoa thi, số tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại được thống kê như sau:

Triều đại
Số khóa thi
Số tiến sĩ
Số trạng nguyên


6
11

Trần
14
51
9

Hồ
2
12


104
1789
27

Mạc
21
484
11

Nguyễn
38
558

Tổng cộng
185
2896
47

– Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia (từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779) còn lại đến ngày nay gồm có:

  • 82 bia
  • Tên tuổi các tiến sĩ khắc trên bia: 1306
Xem Thêm:   Nghị luận về vấn đề chủ quyền dân tộc (Dàn ý + 3 mẫu)

b) Các số liệu thông kê được trình bày dưới hai hình thức:

  • Nêu số liệu.
  • Trình bày bảng số liệu.

c) Tác dụng của các số liệu thông kê:

  • Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.
  • Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời ở nước ta.

Câu 2

Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau:

Tổ
Số học sinh
Học sinh nữ
Học sinh nam
Học sinh giỏi, tiên tiến

Tổ 1Tổ 2Tổ 3Tổ 4Tổng số học sinh trong lớpTrả lời:

Bảng thống kê số học sinh trong lớp:

Tổ
Số học sinh
Học sinh nữ
Học sinh nam
Học sinh giỏi, tiên tiến

Tổ 1
8
4
4
5

Tổ 2
9
5
4
7

Tổ 3
8
3
5
5

Tổ 4
8
5
3
6

Tổng số học sinh trong lớp
33
17
16
23

5/5 - (694 votes)