0

Tài liệu tự học môn Toán lớp 7 – Ôn tập lớp 7 môn Toán cả năm

Share

Tự học Toán 7 Năm học 2019-2020

4 SỐ TRUNG BÌNH CỘNG ... .. .. .. .. .. .. .............................................. 119

A Tóm tắt thuyết.................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119

B Phương pháp giải toán ......................................... .. .. .. .. .. .. .. 119

CHƯƠNG 4 Biểu thức đại số 127

1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ........................................ .. .. .. .. .. 127

A Tóm tắt thuyết.................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 127

B Phương pháp giải toán ......................................... .. .. .. .. .. .. .. 127

C Bài tập luyện tập ...................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 129

2 GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ............................................. .132

A Tóm tắt thuyết.................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 132

Xem Thêm:   Giáo án Hoạt động trải nghiệm 2 sách Cánh diều (Cả năm)

B Phương pháp giải toán ......................................... .. .. .. .. .. .. .. 132

C Bài tập luyện tập ...................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 135

3 ĐƠN THỨC .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................................. .. .. .. . 138

A Tóm tắt thuyết.................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 138

B Phương pháp giải toán ......................................... .. .. .. .. .. .. .. 139

C Bài tập tự luyện ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................... 141

4 ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....................................... 143

A Tóm tắt thuyết.................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 143

B Phương pháp giải toán ......................................... .. .. .. .. .. .. .. 143

C Bài tập tự luyện ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................... 145

5 ĐA THỨC... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................................. 147

A Tóm tắt thuyết.................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 147

B Các dạng toán.................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................... 147

Xem Thêm:   Tổng hợp những bài Tập làm văn lớp 5 học kì I

Dạng 1. Nhận biết đa thức . .................................................. 147

Dạng 2. Thu gọn đa thức . .. .. .. .. .. .. ....................................... 148

Dạng 3. Tìm bậc của đa thức . .. .. .. .. .. ..................................... 150

6 Cộng trừ đa thức .................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....................... 153

A Trọng tâm kiến thức .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................... 153

B Các dạng toán.................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................... 153

Dạng 1. Tính tổng, hiệu của hai đa thức . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... 153

Dạng 2. Tìm đa thức thỏa mãn đẳng thức.....................................155

Dạng 3. Bài toán liên quan đến chia hết ... .. .. .. ............................. 157

Xem Thêm:   Lịch sử lớp 5 Bài 11: Ôn tập: Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

7 ĐA THỨC MỘT BIẾN .. .. .. ......................................................... . 159

A Tóm tắt thuyết ....................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 159

B Các dạng toán.................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................... 159

C Bài tập tự luyện ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................... 162

8 CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN .. .. .. ............................................. 165

A Tóm tắt thuyết ....................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 165

B PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN..................................... .. .. .. .. .. ..166

Sưu tầm & biên soạn

Th.s Nguyễn Chín Em

Trang iii/373 GeoGebraPro

5/5 - (744 votes)