0

Tài liệu tự học môn Toán lớp 11 học kì 1 – Nội dung học tập lớp 11 môn Toán học kì I

Share

LƯỢNG GIÁC ĐỀ CƯƠNG TOÁN 11

GV: TUẤN DUY – THPT Gia Định 3

2. Cung lượng giác

2

6 6

k

x k

2

được biểu diễn bởi hai điểm

M

tại các vị trí

6

7

6

.

3. Cung lượng giác

2

4 2 4

k k

x

4

thì có bốn điểm

M

tại các vị trí

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về cây chuối – Dàn ý & 11 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

4

,

3

4

,

5

4

;

7

4

.

B. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Biến đổi biểu thức lượng giác

Phương pháp:

Sử dụng công thức lượng giác. Thông thường ta thực hiện như sau:

Có hệ số tự do

biến đổi cho mất số

Có mũ cao

Xem Thêm:   Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 25 (Có đáp án) – Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

hạ bậc

Có tích

biến đổi thành tổng

Có tổng

nhóm hạng tử và biến đổi thành tích

c ví dụ

u 1. Biến đổi biểu thức sau thành tổng

cos . cos 2 . cos 3P x x x

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Xem Thêm:   Tiếng Anh 8 Unit 2: Skills 1 – Soạn Anh 8 trang 22, 23

___________________________

___________________________

___________________________

u 2. Biến đổi biểu thức sau thành tổng

sin . sin . sin

3 3

P x x x

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

5/5 - (636 votes)