0

Tài liệu tự học bất đẳng thức và bất phương trình

Share

Gv: Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Bn soạn) 1

Phần 1

BAÁT ÑAÚNG THÖÙC

GIAÙ TRÒ LÔÙN NHAÁT – GI TRÒ NHOÛ NHAÁT



Phn 1. BẤT ĐẲNG THC. GTLT – GTNN .............................................................. 1

Ch đề 1. BẤT ĐẲNG THC .............................................................................. 1

Dạng 1. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất …………………..….…..………….. 4

Dạng 2. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cauchy (AM-GM) …………………..….…..………….. 7

Dạng 3. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cauchy Schwarz ………..……………………………..…… 11

Xem Thêm:   Liệu bà bầu khóc nhiều có tốt cho thai nhi không?

Dạng 4. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT C.B.S ….…..……………………………..………………. 12

Dạng 5. Chứng minh BĐT dựa vào tọa đ vectơ ..………..…………….…..……………..……….….. 13

Dạng 6. Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đi …..……………..……….…..…………………..….…..14

Dạng 7. Sử dụng phương pháp làm trội …………………..….…..…………………..….……….... 15

Dạng 8. Ứng dụng BĐT để giải PT, HPT, BPT …………………..………………………..….…. 16

Xem Thêm:   Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 44

Bài tập trắc nghiệm chủ đề 1: Bất đẳng thức …………………..….…..…………………..….…….. 18

Ch đề 2. GIÁ TR LN NHT – GIÁ TR NH NHT ......................................... 21

Dạng 1. Dùng tam thức bậc hai …..…..……………………………..……………………………... 21

Dạng 2. Dùng BĐT Cauchy ……………..……………………………..……….…..…………………..22

Dạng 3. Dùng BĐT C.B.S ……………..………………………..….…..…………………..…... 24

Xem Thêm:   Top 10+ bí quyết mặc đầm ôm body gợi cảm và quyến rũ nhất cho phái đẹp

Dạng 4. Dùng BĐT chứa dấu giá trị tuyệt đối …..…………………..….………..…………………… 25

Dạng 5. Dùng tọa độ vectơ ….…………………..….………..……………………………..…………. 26

Bài tập trắc nghiệm chủ đề 2: GTLN-GTNN …..……………..……….…..…………………..….…... 27

BÀI TP TNG HP PHN 1 ............................................................................ 29

BÀI TP TRC NGHIM PHN 1 ........................................................................ 32

5/5 - (840 votes)