0

Tài liệu ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10 – Nội dung học tập môn Toán lớp 10

Share

MỤC

LỤC

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH …………………………………………………….. 1

§1: BẤT

ĐẲNG THỨC ………………………………………………………………………………………………………. 1

§2-3:

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN ………………………… 8

§4: BẤT

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN …………………………………………………………… 14

§5: DẤU

CỦA TAM THỨC BẬC HAI ……………………………………………………………………………… 19

CHƯƠNG

Xem Thêm:   Bài viết số 7 lớp 9 đề 5: Phân tích bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh

VI:

G

ÓC – CUNG LƯỢNG GIÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

..

…… 29

§1: GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC ………………………………………………………………………………. 29

§

2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG. ……………………………………………………………… 33

§

3: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC. ……………………………………………………………………………………. 40

P

HẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG ………………………………………………………………………………………….. 48

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về hiện tượng nói xấu sau lưng

§

2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VEC TƠ ……………………………………………………………………… 48

§

3 : HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC- GIẢI TAM GIÁC……………………………………. 53

CHƯƠNG

III: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG ………………………………………… 59

§

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ……………………………………………………………………………… 59

§

2 KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC …………………………………………………………………………………………… 67

§

3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN ………………………………………………………………………………… 74

§4: PHƯƠNG TRÌNH ELIP …………………………..………………………………………………………………….. 82

5/5 - (865 votes)