0

Tài liệu hướng dẫn dạy môn Toán lớp 4 theo chương trình VNEN

Share

Chủ đề 4: Các phép tính với phân số

Chủ đề 5: Biểu đ

Chủ đề 6: Đại lượng và đo đại lượng

Chủ đề 7: Các yếu tố hình học

Chủ đề 8: Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Chủ đề 9: Giải bài toán có lời văn

Chủ đề 10: Một số dạng bài ôn tập, kiểm tra

Nội dung chính Phần thứ nhất của cuốn sách giúp GV quán triệt tinh

thần dạy học trên sở tổ chức các hoạt động học tập độc lập, tích cực, tự học

có hướng dẫn của HS. Trong mi bài học, từng đơn vị kiến thức, kĩ năng cơ bản

tối thiểu được lấy làm nền tảng để xác định các hoạt động học tập tương thích,

phù hợp với trình độ nhận thức của HS. Đồng thời, khuyến khích GV tổ chức

Xem Thêm:   Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên

quá trình dạy học thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá phát hiện của

HS (qui trình 5 bước giảng dạy). Cách dạy học này đòi hỏi GV thiết kế, đạo

diễn các hoạt động học tập để giúp HS tự phát hiện kiến thức, phân tích kiến

thức và sử dụng kiến thức, tránh lối ‘đọc’ cho HS ‘chép’, hoặc thuyết giảng theo

kiểu “áp đặt”. Tuy nhiên GV cần chú ý tới phần “ toát yếu kiến thức “ (thường

được đặt trong khung tô màu xanh). Phần này chứa một tổng kết (hoặc tiểu kết)

ngắn về kiến thức hoặc kĩ năng thực hành mà HS cần ghi nhận và các em thể

tái hiện lại một cách nhanh chóng, ch cực khi cần thiết phải sử dụng đến

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Kể lại cảnh sông nước Cà Mau bằng lời của mình

những kiến thức này.

Ngoài ra, tài liệu cũng đề cập đến qui trình tổ chức cho HS tự học trong

tiến trình thực hiện một bài học thông qua các Hoạt động bản, Hoạt động

thực hành Hoạt động ứng dụng . Để HS dễ nhớ, dễ vận dụng thuận tiện

cho GV trong tchức hoạt động tự học của HS, chúng tôi gợi ý một quy trình

gồm 10 bước học tập cụ thể (qui trình 10 bước học tập) .

Với một quá trình dạy học đòi hỏi phải những chuyển biến như vậy,

vấn đề đánh giá kết quả học tập của HS cũng cần được đổi mới. Phương hướng

đổi mới bản là: chuyển trọng tâm từ đánh giá “kết thúc”, đánh giá “tổng kết”

Xem Thêm:   Phân tích tác phẩm Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Dàn ý + 4 mẫu)

sang việc coi trọng đánh giá theo “từng phần”, đánh giá theo “tiến trình”;

chuyển trọng m từ việc đánh giá bằng ch cho điểm số” sang việc đánh giá

bằng “nhận xét”, bằng việc “đo tiến độ”, đo hiệu quả công việc và năng lực thực

hành của HS. Lôi cuốn, khuyến khích HS tham gia vào quá trình đánh giá tự

đánh giá.

Trên sở theo dõi thường xuyên hoạt động của HS. Giáo viên đánh giá

HS theo 3 mức độ: A+ , A và B, tùy theo mức độ tự giác, tích cực tham gia hoạt

động học; chủ động chia sẻ với bạn bè; hoàn thành yêu cầu của các hoạt động

cơ bản, hoạt động thực hành trong bài học.

5/5 - (831 votes)