0

Soạn Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Share

Giải Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN tóm tắt toàn bộ kiến thức lý thuyết và trả lời tất cả các câu hỏi trong sách giáo khoa phần bài tập Sinh 9 trang 53.

Soạn Sinh 9 bài 17 trang 53 giúp các bạn học sinh có thể so sánh với kết quả mình đã làm, rèn luyện củng cố, bồi dưỡng và kiểm tra vốn kiến thức của bản thân. Đồng thời còn giúp phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn con em học tốt hơn ở nhà. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Soạn Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Tóm tắt lý thuyết Mối quan hệ giữa gen và ARN

I. ARN (AXIT RIBONUCLEIC)

– ARN là đại phân tử hữu cơ nhưng kích thước và khối lượng nhỏ hơn nhiều so với ADN.

– Cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N và P, theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là ribonucleotit:

 • 1 phân tử đường C5H10O5
 • 1 phân tử axit photphoric (H3PO4)
 • Bazo nito: A, U, G, X

– Tùy theo chức năng mà chia thành 3 loại khác nhau

 • ARN thông tin (mARN): truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp.
 • ARN vận chuyền (tARN): vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein.
 • ARN riboxôm (rARN): thành phân cấu tạo nên riboxôm – là nơi tổng hợp nên protein
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh (Dàn ý + 7 mẫu)

II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

– Diễn ra trong nhân, tại các NST thuộc kì trung gian ở dạng sợi mảnh chưa xoắn.

– Tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là ADN dưới tác động của enzim

– Diễn biến:

 • Gen tháo xoắn và tách dần 2 mạch.
 • Các nuclêôtit tự do của môi trường liên kết với nuclêôtit trên mạch gốc của ADN thành từng cặp nuclêôtit để hình thành mạch ARN
 • Kết thúc quá trình ARN rời khỏi gen, đi ra tế bào chất để thực hiện quá trình tổng hợp protein.
 • Phân tử ARN được tổng hợp có tên là mARN vì: được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là gen mang thông tin cấu trúc một loại protein.
 • Quá trình tổng hợp tARN và rARN cũng theo nguyên tắc tương tự.

– Quá trình tổng hợp ARN dựa trên một mạch đơn của gen.

– Sự liên kết giữa các nu tuân theo nguyên tắc bổ sung: A – U, T – A, G – X, X – G (Khác với nhân đôi ADN là A – T)

III. Mối quan hệ giữa Gen VÀ ARN

 • Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen qui định trình tự các nuclêôtit trên mạch mARN.
 • Gen là bản mã gốc mang thông tin di truyền, ARN là bản mã sao truyền đạt thông tin di truyền.
Xem Thêm:   Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 47 – Kết nối tri thức 6

Trả lời câu hỏi inh 9 bài 17 trang 51, 52

Câu hỏi trang 51

Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và AND thông qua bảng 17.

Trả lời:

Bảng 17. So sánh ARN và ADN

Đặc điểm
ARN
ADN

Số mạch đơn
1
2

Các loại đơn phân
A, U, G, X
A, T, G, X

Câu hỏi trang 52

Quan sát hình 17.2 và trả lời các câu hỏi sau:

– Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?

– Các loại Nucleotit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN ?

– Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen ?

Trả lời:

– ARN được tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen. Mạch này được gọi là mạch khuôn.

– Trong quá trình hình thành mạch ARN, các loại nucleotit trên mạch khuôn của ADN và ở môi trường nội bào liên kết với nhau thành cặp theo NTBS: A-U; T-A; G-X ; X-G.

– Trình tự của các loại đơn phân trên mạch ARN tương tự như trình tự các loại đơn phân trên mạch bổ sung của mạch khuôn, trong đó T được thay thế bằng U

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 17 trang 53

Câu 1

Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Gợi ý đáp án

ARN
ADN

ARN là chuỗi xoắn đơn.
ADN là chuỗi xoắn kép hai mạch song song.

ARN có 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.
ADN có 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X.

Xem Thêm:   Soạn bài Chương trình địa phương phần tiếng Việt

Thuộc đại phân tử nhưng kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN
Thuộc đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn đạt đến hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị cacbon.

Có liên kết Hiđro giữa hai mạch đơn.
Không có liên kết Hiđro.

Câu 2

ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN

Gợi ý đáp án

– ARN được tổng hợp dựa trên các nguyên tắc :

 • Nguyên tắc khuôn mẫu: quá trình tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen làm khuân mẫu.
 • Nguyên tắc bổ sung: trong đó A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G.

– Bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen – ARN : Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuân của gen quy định trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch ARN.

Câu 3

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Gợi ý đáp án

Trình bày các đơn phân của mạch ARN được tổng hợp từ mạch hai là:

A– U – G – X – U – X – G

Câu 4

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.

Gợi ý đáp án

Đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Vậy trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN là:

Câu 5

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin truyền?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên.

Gợi ý đáp án

Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin truyền

Đáp án: b.

5/5 - (624 votes)