0

Soạn Sinh 8 Bài 46: Trụ não, Tiểu não, Não trung gian

Share

Sinh 8 Bài 46: Trụ não, Tiểu não, Não trung gian giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững được kiến thức về vị trí và các thành phần của não bộ, chức năng của trụ não. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh học 8 chương IX trang 146.

Việc giải bài tập Sinh 8 bài 46 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Sinh 8 Bài 46: Trụ não, Tiểu não, Não trung gian

Lý thuyết Trụ não, Tiểu não, Não trung gian

I. Vị trí và các thành phần của não bộ

– Não bộ gồm 3 bộ phận: trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não.

– Vị trí các thành phần của não bộ:

 • Trụ não tiếp liền với tủy sống ở phía dưới.
 • Nằm giữa trụ não và đại não là não trung gian.
 • Trụ não gồm: não giữa, cầu não và hành não.
 • Não giữa gồm cuống não ở mặt trước và củ não sinh tư ở mặt sau.
 • Phía sau trụ não là tiểu não.

II. Cấu tạo và chức năng của trụ não

1. Cấu tạo

– Trụ não gồm: Não giữa (củ não sinh tư và cuống não), cầu não và hành não.

– Câu tạo của trụ não: chất trắng (bên ngoài) và chất xám (bên trong).

 • Chất trắng: là các đường liên lạc dọc, nối tủy sống với các phần trên của não và bao quanh chất xám.
 • Chất xám: ở trụ não tập trung thành nhân xám (trung khu thần kinh nơi xuất phát các dây thần kinh não).

– Có 12 đôi dây thần kinh não, chia thành 3 loại: dây cảm giác, dây vận động, dây pha.

2. Chức năng của trụ não

+ Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan.

+ Đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa do các nhân xám đảm nhiệm.

+ Chất trắng làm nhiệm vụ dẫn truyền, bao gồm các đường dẫn truyền lên (cảm giác) và đường dẫn truyền xuống (vận động)

III. Não trung gian

– Vị trí: nằm giữa trụ não và đại não

– Gồm: đồi thị và vùng dưới đồi

– Chức năng:

 • Đồi thị là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường dẫn truyền cảm giác từ dưới đi lên.
 • Nhân xám nằm ở vùng dưới đồi là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

IV. Tiểu não

1. Vị trí, cấu tạo

– Vị trí: nằm ở phía sau trụ não.

– Gồm: chất trắng và chất xám.

 • Chất xám làm thành lớp vỏ tiểu não và các nhân.
 • Chất trắng: nằm ở phía trong, là các đường dẫn truyền nối vỏ tiểu não và các nhân với các phần khác của hệ thần kinh.

2. Chức năng:

Thí nghiệm:

 • Phá tiểu não chim bồ câu, con vật đi lảo đảo, mất thăng bằng.
 • Phá hủy 1 bên tiểu não ếch, ếch nhảy, bơi lệch về phía bị hủy tiểu não.

→ chức năng của tiểu não là: điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

Giải bài tập Sinh học 8 Bài 46 trang 146

Bài 1 (trang 146 SGK Sinh học 8)

Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.

Gợi ý đáp án:

Các bộ phận
Trụ não
Não trung gian
Tiểu não

Đặc điểm

Cấu tạo

Gồm: hành tủy, cầu não và não giữa. Chất trắng bao ngoài. Chất xám là các nhân chất xám.

Gồm: đồi thị và dưới đồi thị.

Đồi thị và các nhân xám vùng dưới đồi là chất xám.

Vỏ chất xám nằm ngoài.

Chất trắng là các đường dẫn truyền liên hệ giữa tiểu não với các phần khác của hệ thần kinh.

Chức năng

Điều khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng: tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp,…

Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa nhiệt.

Điều hòa và phối hợp các hoạt động phức tạp.

Bài 2 (trang 146 SGK Sinh học 8)

Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.

Gợi ý đáp án

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ảnh hưởng đến hoạt động của tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

5/5 - (868 votes)
Xem Thêm:   Toán lớp 4: Biểu đồ trang 30 – Giải bài tập Toán lớp 4 trang 30, 31, 32