0

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng – Soạn văn 9 tập 2 bài 31

Share

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn tài liệu soạn văn 9: Luyện tập viết hợp đồng, bao gồm hai phần chính là: soạn văn đầy đủ và soạn văn ngắn gọn.

Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu vô cùng hữu ích giúp cho các bạn học sinh lớp 9 có thể nhanh chóng chuẩn bị nội dung của bài học trước khi đến lớp. Sau đây, chúng tôi xin mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo tài liệu soạn văn Luyện tập viết hợp đồng.

Soạn văn 9: Luyện tập viết hợp đồng

Soạn văn Luyện tập viết hợp đồng đầy đủ

I. Ôn tập lý thuyết

1. Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì?

Trả lời:

Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

2. Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lý?

– Tường trình;

– Biên bản;

– Báo cáo;

– Hợp đồng.

Trả lời:

Văn bản hợp đồng có tính pháp lý

3. Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao?

Trả lời:

* Phần mở đầu:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ
  • Tên hợp đồng
  • Thời gian, địa điểm
  • Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên ký hợp đồng.

* Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

* Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ ký, họ tên của đại diện các bên tham gia ký kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

4. Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng?

Trả lời:

Lời văn số liệu của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

II. Rèn luyện kĩ năng

1. Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

a. – Hợp đồng có giá trị từ ngày… tháng… năm… đến hết ngày… tháng… năm… (1)

– Hợp đồng có giá trị một năm. (2)

b. Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ. (1)

– Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mỹ. (2)

c. – Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thỏa thuận. (1)

– Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thỏa thuận. (2)

d. – Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (1)

– Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B. (2)

Trả lời:

a. Chọn cách diễn đạt (1) vì cách (1) rõ ràng về ngày tháng còn cách (2) khiến cho người đọc không xác định chính xác ngày tháng.

b. Chọn cách diễn đạt (2) vì cách (2) chỉ ra chính xác loại tiền mà bên B cần thanh toán, không hề đa nghĩa như cách (1)

c. Chọn cách diễn đạt (2) vì cách (1) nói không rõ ràng bằng cách (2)

d. Chọn cách diễn đạt (2) vì cách (1) nói không rõ ràng bằng cách (2)

2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây:

Người có xe cho thuê: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố… phường… thành phố Huế.

Người cần thuê xe: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số: … do Công an Thành phố… cấp ngày… tháng… năm…

Đối tượng: Chiếc xe đạp mini Nhật, màu tím, trị giá 1.000.000đ.

Thời gian thuê: 3 ngày đêm.

Giá cả: 10.000đ/ ngày đêm.

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE ĐẠP

Ngày… tháng… năm….

Tại:….

Bên A: Nguyễn Văn A, tại nhà số X, phố… phường… thành phố Huế

Bên B: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:… do CA thành phố…. Cấp ngày…tháng….năm…

Nội dung: Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê xe đạp với các điều khoản sau:

Bên A cho bên B thuê chiếc xe đạp mini Nhật màu tím, trị giá 1000.000 đ

Thời gian thuê: 3 ngày đêm

Giá cả: 10 000đ/ ngày đêm

Nếu bên B làm mất xe hoặc hư hại thì người thuê xe phải bồi thường.

Bên A                                                        Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                (Ký và ghi rõ họ tên)

3. Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN CÔNG LAO ĐỘNG

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…..tại thôn x xã H

I/ Đại diện hộ gia đình :

Ông : Nguyễn Văn A

Địa chỉ : ……

Điện thoại ( nếu có ) : …..

Tài khoản : …..

Mã số thuế : …..

Là chủ hộ kinh doanh, sản xuất hương trầm.

II/ Đại diện người lao động :

Chúng tôi là : Kê khai họ và tên

Địa chỉ : ………

Nghề nghiệp : …….

III/ Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với nội dung sau :

Điều 1

Anh Nguyễn Văn A, chủ hộ kinh doanh ( sản xuất hương trầm), thuê 3 người là anh : C,D,E làm nhân công lao động, làm việc tại cơ sở sản xuất hương trầm của gia đình.

Điều 2

Công việc thực hiện : sản xuất hương trầm.

Điều 3

Thời hạn hợp đồng : 12 tháng. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 năm 2014 đến ngày 2 tháng 2 năm 2015.

Thời gian làm việc : 8 tiếng/ ngày.

Người lao động được nghỉ vào chủ nhật hàng tuần.

Điều 4

Tiền lương : 3.500.000đ ( ba triệu năm trăm nghìn đồng)/ người/ tháng.

Được ăn trưa tại cơ sở làm việc.

Điều 5.

Anh Nguyễn Văn A có quyền phân phối ba người làm công việc phù hợp theo thỏa thuận.

Điều 6.

Anh A có nghĩa vụ đảm bảo an toàn lao động, thanh toán tiền lương đầy đủ vào cuối tháng .

Điều 7

Anh B, C, E có quyền nhận đủ tiền lương vào cuối tháng làm việc, ăn trưa tại cơ sở sản xuất.

Điều 8

Anh B, C, E có trách nhiệm thực hiện đúng nội quy/quy định tại nơi làm việc.

Điều 9

Mọi vi phạm hoặc tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng được xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này gồm hai bản, có hiệu lực như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên thuê lao động                                        Người lao động

Chủ hộ kinh doanh                                   Đại diện nhóm lao động

Nguyễn Văn A                                            Nguyễn Văn C

4. Hãy viết một trong các hợp đồng sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…., Ngày…. tháng….. năm …..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Mã số Hợp đồng…………….

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ nhu cầu mua điện của Bên mua điện,

Chúng tôi gồm:

Bên bán điện (Bên A):

Đại diện là ông (bà):………………………… Chức vụ:…………………………….

Theo văn bản ủy quyền số: ……………….ngày……… tháng…………. năm Do ông (bà) ………………………………………….. chức vụ ………………… ký.

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………..Số Fax:……………….. Email: ……………………..

Tài khoản số: ……………………………..Tại Ngân hàng: ……………………………

Mã số thuế: …………………….Số điện thoại chăm sóc khách hàng:…………….. Bên mua điện (Bên B): Đại diện là ông (bà) ……………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Số CMT/ hộ chiếu: ……………được cấp ngày … tháng … năm …… tại………….

Số điện thoại: ……………………………….Email ………………………………………

Số điện thoại nhận tin nhắn: ……………………………………………………………………….

Theo giấy ủy quyền ngày ……tháng …… năm ………của: …………………………….

Số hộ dùng chung: …………..(danh sách đính kèm).

Tài khoản số:………………………. Tại Ngân hàng: ……………………………………

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng mua bán điện với những nội dung sau:

Điều 1. Các nội dung cụ thể

1. Hai bên thống nhất áp dụng CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG kèm theo Hợp đồng này.

2. Địa chỉ sử dụng điện: ……………………………………………………………………………..

3 Vị trí xác định chất lượng điện năng: ………………………………………………………

4. Vị trí lắp đặt công tơ điện: …………………………………………………………………

5. Hình thức và thời hạn thanh toán tiền điện:

a) Hình thức thanh toán:

□ Nộp tiền vào tài khoản của Bên A □ Tiền mặt

Tại ………………………………………………………………………………………………………….

b) Thời hạn thanh toán: …… ngày kể từ ngày Bên A thông báo thanh toán lần đầu.

c) Hình thức thông báo thanh toán (văn bản, fax, điện thoại, thư điện tử, tin nhắn sms…)…

Điều 2. Những thỏa thuận khác

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … (hoặc từ ngày ký hợp đồng) đến ngày … tháng … năm … (hoặc đến ngày Hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt). ‘

Trong thời gian thực hiện, một trong hai bên có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung nội dung đã ký trong Hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước 15 ngày để cùng nhau giải quyết.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN B                                                            Bên A

(Ký và ghi rõ họ và tên)                                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Soạn văn Luyện tập viết hợp đồng ngắn gọn

I. Ôn tập lý thuyết

Câu 1 (trang 157 sgk Ngữ văn 9 tập 2)

– Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận cam kết.

Câu 2 (trang 157 sgk Ngữ văn 9 tập 2)

– Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lý.

Câu 3 (trang 157 sgk Ngữ văn 9 tập 2)

Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao?

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Tên hợp đồng

+ Thời gian, địa điểm

+ Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên ký hợp đồng.

– Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

– Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ ký, họ tên của đại diện các bên tham gia ký kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

Câu 4 (trang 157 sgk Ngữ văn 9 tập 2)

Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 157 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

– Nên chọn cách diễn đạt: (a) – (1); (b) – (2); (c) – (2); (d) – (2).

– Bởi vì cách cách đã chọn có nội dung chặt chẽ, chi tiết. rõ ràng, rành mạch

Câu 2 (trang 158 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc.—————————–

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm….

Tại: …………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Bên A

Ông (bà): Nguyễn Văn A

Địa chỉ thường trú: Số nhà X, phố… phường… thành phố Huế.

Bên B

Ông (bà): Lê Văn C

Địa chỉ thường trú: Khách sạn Y.

Chứng minh thư nhân dân số: ………………………..do Công an thành phố Cấp ngày… tháng… năm…

Điều 1.

Ông (bà)………………… cho ông (bà)………………..thuê một chiếc xe đạp………………..màu …………trị giá………….. (………đồng).

Thời gian cho thuê: …………………ngày (từ ngày………tháng……..năm……..đến 21h ngày ………..tháng……..năm…)

Giá thuê: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/ 1 ngày đêm.

Điều 2.

Ông (bà)……có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản xe đạp cẩn thận, nếu xe bị mất hoặc hư hỏng thì người thuê xe phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên thuê                                                             Bên chủ sở hữu

(Họ tên và chữ ký)                                                  (Họ tên và chữ ký)

Câu 3 (trang 158 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ LAO ĐỘNG

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Tại địa điểm: ….

Chúng tôi gồm:

Bên A: Ông Lê A, tại số nhà X, phố… phường…. tỉnh…, thành phố…

Bên B: Ông Nguyễn B, tại xóm… xã… huyện… tỉnh…

Hai bên thống nhất lập Hợp đồng thuê lao động, nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của người lao động:

Công việc của người lao động là thợ sửa chữa máy công nghiệp, thời gian làm việc 08 tiếng/ ngày (từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ, nghỉ trưa từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ – các ngày trong tuần, trừ ngày chủ nhật).

Người lao động hưởng số’ lương là 5 triệu đồng/ 01 tháng cộng bữa ăn trưa.

Người lao động phải chấp hành mọi quy định về công việc và thời gian của cơ sở.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của người thuê lao động:

Sử dụng lao động theo Luật Lao động đã ban hành.

Chấp hành mọi quy định của pháp luật trong việc đối xử với người lao động.

Điều 3: Hợp đồng này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người thuê lao động                                                Người lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

Lê A                                                                       Nguyễn B

Câu 4 (trang 158 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI, FAX

Căn cứ bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của bưu điện tỉnh Phú Yên…

Hôm nay, ngày…tháng…năm

1. Chúng tôi gồm :

Bên yêu cầu cung cấp các dịch vụ điện thoại ( Sau đây gọi là bên A )

Công ty:…

Người đại diện : ……..

Trụ sở: …….

Bên cung cấp dịch vụ điện thoại ( sau đây gọi là bên B)

Công ty : …

Người đại diện : … Chức vụ : …

Trụ sở : ……

Điện thoại : ……

Tài khoản : …..

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại theo các điều khoản như sau :

Điều 1 : ……

Điều 2 : ……

Điều 3 : ……

………………

Đại diện bên A                                                                          Đại diện bên B

(Ký tên, đóng dấu)                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

5/5 - (610 votes)
Xem Thêm:   Đoạn văn tiếng Anh viết về hệ thống giáo dục ở Việt Nam (3 Mẫu)