0

Soạn bài Luyện tập viết biên bản – Soạn văn 9 tập 2 bài 29

Share

Để có thể học môn Ngữ văn lớp 9 một cách hiệu quả thì các bạn học sinh nên soạn văn trước ở nhà. Soạn văn sẽ giúp cho việc học Văn trên lớp của mình trở nên dễ dàng hơn và nhanh chóng tiếp thu những kiến thức mà thầy (cô) giáo giảng.

Hôm nay, caubinhan.com sẽ gửi tới cho các bạn tài liệu Soạn văn 9: Luyện tập viết biên bản. Chúng tôi hi vọng rằng tài liệu này sẽ giúp cho các bạn có thể dễ dàng soạn bài, ôn tập và hiểu một phần nội dung của bài học trước khi đến lớp. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Soạn văn 9: Luyện tập viết biên bản

Soạn văn Luyện tập viết biên bản đầy đủ

I. Kiến thức trọng tâm

1. Biên bản dùng để ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp.

2. Người viết biên bản cần có thái độ trách nghiệm ghi chép đầy đủ, trung thực, không suy diễn chủ quan

3. Bố cục:

* Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với loại biên bản sự vụ, hành chính)

+ Tên biên bản

+ Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ

+ Phần nội dung: Ghi lại diễn biến và kết quả sự việc.

* Phần kết thúc:

– Thời gian kết thúc, chữ ký và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ ký và họ tên của người ghi biên bản;

– Những văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có).

4. Lời văn của biên bản phải đảm bảo sáng rõ, ngắn gọn, chính xác

II. Rèn luyện kĩ năng

1. Lớp 9A vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn phấn đấu để cuối năm có 100% học sinh đạt yêu câu trong đó 60% loại khá giỏi

Hãy viết biên bản cuộc họp ấy dựa vào những tình tiết sau đây:

a.Thành phần: Cô Lan giáo viên môn Ngữ văn toàn thể lớp, đại biểu các lớp 9B, 9C. Cô Lan điều khiển hội nghị.

b. Hội nghị bắt đầu lúc 10h và kết thúc lúc 11h 30 phút

c. Bạn Huệ lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình môn ngữ văn:

 • Nhiều bạn chưa đọc kỹ văn bản chuẩn bị sơ sài
 • Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập nhất là bài tập Tiếng Việt và bài tập làm văn
 • Nhiều bạn chưa biết làm thế nào để có một bài văn hay. Bài viết sai chính tả, ngữ pháp lan man, xa đề
 • Kết quả: Khá, giỏi 40%; trung bình 50%; yếu 10%

d. Cô Lan khai mạc và yêu cầu nội dung hội nghị:

– Mục đích: tìm biện pháp để học tốt môn Ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% khá giỏi

– Nội dung:

 • Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời gian qua.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiêm( Thu Nga, Thúy Hà)
 • Tập thể lớp trao đổi bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu

e. Kinh nghiệm của Thu Nga

 • Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật ý nghĩa của văn bản sau đó mới chuẩn bị bài.
 • Phải cố gắng tưởng tưởng liên tưởng đào sâu để suy nghĩ để có cảm xúc, suy nghĩ, ý tưởng độc đáo
 • Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các phần luyện nói luyện viết

g. Kinh nghiệm của Thúy Hà:

 • Mỗi văn bản cần có những nét độc đáo riêng. Phải tìm ra những nét độc đáo đó.
 • Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học
 • Nắm chắc cách làm bài theo từng thể loại. Dành thời gian thích đáng để xác định yêu cầu bài viết
 • Nhất thiết phải làm bài dàn ý trước khi viết
 • Khi viết cần phải chủ động để xác định yêu cầu bài biết
 • Khi viết cần chủ động và làm theo diễn đạt, tránh lệ thuộc vào bài mẫu.

h. Cô Lan tổng kết hội nghị:

 • Phải đọc kỹ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì bằng cách nào và thái độ ra sao
 • Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết tận dụng tư liệu khi làm bài
 • Rèn luyện tư liệu cảm thụ đặc biệt là khả năng liên tưởng tưởng tượng
 • Soạn bài và rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng
 • Soạn bài và làm bài tập đầy đủ chu đáo
 • Khi làm bài cần phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý . Cố gắng hết sức viết bài viết mạch lạc, trong sáng
 • Tin tưởng và kết quả phấn đấu của lớp

Trả lời:

Trường THCS:…

Lớp: 9A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN

Khai mạc lúc 10h ngày…tháng…năm…

* Thành phần tham dự:

– Cô Lan – giáo viên môn Ngữ văn.

– Địa biểu lớp 9B, 9C.

– Tập thể học sinh lớp 9A.

Chủ trì: cô Lan. Thư ký:…

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:…

– Mục đích hội nghị: tìm biện pháp học tốt môn ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% khá, giỏi.

– Nội dung:

 • Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời gian qua.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiêm( Thu Nga, Thúy Hà)
 • Tập thể lớp trao đổi bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu

2. Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn:

 • Nhiều bạn chưa đọc kỹ văn bản, chuẩn bị bài sơ sài.
 • Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập nhất là bài tập Tiếng Việt và bài tập làm văn
 • Nhiều bạn chưa biết làm thế nào để có một bài văn hay. Bài viết sai chính tả, ngữ pháp lan man, xa đề
 • Kết quả: Khá, giỏi,:40%; trung bình 50%; yếu 10%

3. Trao đổi kinh nghiệm học tập:

Kinh nghiệm của Thu Nga:

 • Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật ý nghĩa của văn bản sau đó mới chuẩn bị bài.
 • Phải cố gắng tưởng tưởng liên tưởng đào sâu để suy nghĩ để có cảm xúc, suy nghĩ, ý tưởng độc đáo
 • Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các phần luyện nói luyện viết

* Kinh nghiệm của Thúy Hà:

 • Mỗi văn bản cần có những nét độc đáo riêng. Phải tìm ra những nét độc đáo đó.
 • Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học
 • Nắm chắc cách làm bài theo từng thể loại. Dành thời gian thích đáng để xác định yêu cầu bài viết
 • Nhất thiết phải làm bài dàn ý trước khi viết
 • Khi viết cần phải chủ động để xác định yêu cầu bài biết
 • Khi viết cần chủ động và làm theo diễn đạt, tránh lệ thuộc vào bài mẫu.

4. Cô Lan tổng kết hội nghị:

 • Phải đọc kỹ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì bằng cách nào và thái độ ra sao
 • Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết tận dụng tư liệu khi làm bài
 • Rèn luyện tư liệu cảm thụ đặc biệt là khả năng liên tưởng tưởng tượng
 • Soạn bài và rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng
 • Soạn bài và làm bài tập đầy đủ chu đáo
 • Khi làm bài cần phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng hết sức viết bài viết mạch lạc, trong sáng

Biên bản kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.

Chủ trì: Thư ký:

2. Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua.

Trả lời:

TRƯỜNG THCS….

LỚP 9…

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Khai mạc:

Thành phần tham dự:

Chủ tọa:

Thư ký:

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nêu yêu cầu và nội dung cuộc họp.

2. Báo cáo sơ lược tình hình cả lớp trong tuần vừa qua

3. Ý kiến thảo luận

4. Tổng kết cuộc họp, phổ biến công tác tuần tới

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho chi đội bạn.

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN CỦA CHI ĐỘI 9A CHO CHI ĐỘI 9B

Thời gian: 10h30p, ngày 5 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Văn phòng Đoàn, đội trường THCS B

Thành phần tham gia:………………………………….

Liên đội trưởng trường THCS B

Chi đội trưởng chi đội 9A và chi đội 9B

1. Liên đội trưởng đánh giá kết quả trực tuần của chi đội 9A

 • Tích cực: làm trực tuần nhanh và đủ.
 • Tiêu cực: có nhiều đội viên của chi đội trực tuần còn chưa đúng giờ

2. Bản giao trực tuần cho chi đội 9B

 • Bàn giao công việc tuần tới
 • Bàn giao sổ trực tuần.
 • Buổi bàn giao kết thúc vào hồi 11h15p

Liên đội trưởng:

Chi đội trưởng chi đội 9A Chi đội trưởng chi đội 9B

4. Hãy viết biên bản xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm quy định về an toàn giao thông, vệ sinh đường phố, quản lý xây dựng,…).

Trả lời:

BỘ CÔNG ANCÔNG AN TP HÀ NỘISố: … BB/TLTV.PT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

– Căn cứ Điều 46, Điều 57, Điều 61 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/07/2002;

– Căn cứ Quyết định số:……. ngày…….. tháng…….. năm…… do:

Ông (bà): Nguyễn Văn A

Chức vụ: Đại úy – cảnh sát giao thông

Kí về việc: xử lý vi phạm quy định về an toàn giao thông

Hôm nay, hồi ….. giờ …… phút, ngày ………. tháng …… năm 20….

Tại: Trụ sở công an phường…………………………

Tôi: Nguyễn Văn A Cấp bậc: Đại úy Chức vụ: cảnh sát giao thông

Đơn vị công tác: Công an phường……………………………………

– Tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm quy định về an toàn giao thông của ông (bà) Nguyễn Văn B

Nơi cư trú:……………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………….

Đã vi phạm quy định về an toàn giao thông là không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy.

Biên bản lập xong hồi ……..giờ ……phút, ngày …….. tháng …….. năm 20….

Người vi phạm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản

(Ký và ghi rõ họ tên)

Soạn văn Luyện tập viết biên bản ngắn gọn

I. Ôn tập lý thuyết

1. Mục đích: biên bản ghi chép sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra một cách trung thực, chính xác, đầy đủ dùng làm chứng cứ minh chứng sự kiện thực tế làm cơ sở nhận định, kết luận, các quyết định xử lý

2. Người viết biên bản cần trung thực, trách nhiệm, không thêm thắt, suy diễn chủ quan

3. Bố cục:

– Phần mở đầu: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, địa điểm, thời gian, thành phần tham dự, chức trách.

– Phần nội dung: Diễn biến, kết quả của sự việc.

– Phần kết thúc: thời gian kết thúc, chữ ký, họ tên thành viên.

4. Lời văn trình bày biên bản: ngắn gọn, đầy đủ, chính xác.

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 134-135 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

TRƯỜNG THCS….

LỚP 9…

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN

Khai mạc:…..

Thành phần tham dự:….

Đại biểu: …..

Chủ tọa: …..

Thư ký: …..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị.

2. Đọc báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn

3. Báo cáo kinh nghiệm:

4. Ý kiến thảo luận của các thành viên trong lớp

5. Tổng kết Hội nghị.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút.

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Câu 2 (trang 136 sgk trang 135 Ngữ văn lớp 9 tập 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian: 5h00p, ngày 4 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: phòng học lớp 9A

Thành phần tham dự:

– Thầy Nguyễn A – Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A

– Toàn thể học sinh lớp 9A

1. Lớp trưởng thông báo những kết quả và tồn tại trong tuần qua

– Kết quả đạt được:

+ Tinh thần học tập trong lớp rất tốt.

+ Tự giác trực nhật và trực nhật sạch sẽ, gọn gàng.

– Tồn tại:

+ Một số bạn còn đi học muộn.

+ Thi thoảng còn nói chuyện riêng.

2. Những kế hoạch trong tuần tới

– Cần tích cực học tập tốt hơn.

– Phát huy những điểm tích cực và khắc phục những tồn tại.

3. Cô chủ nhiệm nhận xét về lớp

– Lớp có tiến bộ so với tuần trước nhiều.

– Tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc…h …p

Giáo viên chủ nhiệm Lớp trưởng

Câu 3 (trang 136 sgk trang 135 Ngữ văn lớp 9 tập 2)

TRƯỜNG THCS….

LỚP 9…

BIÊN BẢN BÀN GIAO TRỰC TUẦN

Bắt đầu lúc 10 giờ, ngày ……/…./…………

Thành phần tham dự:……………………………………………

Chủ tọa:………………………………………………………

Thư ký:………………………………………………………….

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nêu yêu cầu và nội dung cuộc họp.

2. Khái quát công việc đã làm trong tuần

3. Bàn giao

4. Công việc cần thực hiện trong tuần tới

5. Ý kiến của đại diện chi đội 9B

6. Tổng kết cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Câu 4 (trang 136 sgk trang 135 Ngữ văn lớp 9 tập 2)

Phòng GD & ĐT :…

Trường THPT:…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN VI PHẠM NỘI QUY PHÒNG THI

Thời gian: …h…phút, ngày…tháng…năm…

Chúng tôi gồm:

1. …….. giám thị phòng thi số…., khối….

2. ……..đại diện…..thí sinh có mặt tại phòng thi.

Tiến hành lập biên bản đối với thí sinh:…. Học sinh lớp:…SBD: ….

Lí do: có hành vi gian lận trong lúc làm bài ( dùng tài liệu), vi phạm điều…của quy chế thi.

Tang vật bị thu giữ gồm: 1 trang tài liệu photo thu nhỏ thuộc môn thi…

Biên bản đã được đọc lại trước sự chứng kiến của các thành viên có liên quan.

Biên bản kết thúc lúc …h…phút cùng ngày.

Giám thị Đại diện thí sinh Thí sinh vi phạm:

5/5 - (597 votes)
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Cảm nghĩ về cây tre Việt Nam (Dàn ý + 11 mẫu)