0

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Share

Văn bản “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” được giới thiệu trong chương trình Ngữ văn lớp 10.

Sau đây, caubinhan.com sẽ cung cấp đến các em học sinh tài liệu Soạn văn 10: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.

Soạn văn 10: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Soạn văn Hiền tài là nguyên khí của quốc gia chi tiết

I. Tác giả

– Thân Nhân Trung (1418 – 1499), tự là Hậu Phủ.

– Quê ở làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

– Ông đỗ Tiến sĩ năm 1469, là người nổi tiếng có tài văn chương và được vua Lê Thánh Tông tin dùng, thường cho vào hầu văn bút.

II. Tác phẩm

1. Xuất xứ

– Nhằm phát triển giáo dục, khuyến khích nhân tài, từ năm 1439 trở đi, nhà nước phong kiến triều Lê đặt ra lệ xướng danh, yết bảng, ban áo mũ, cấp ngựa, đãi yến và vinh quy bái tổ cho người đỗ đạt cao.

– Văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia trích trong Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba được biên soạn năm 1484 thời Hồng Đức.

2. Bố cục

Gồm 2 phần:

  • Phần 1. Từ đầu đến “không có việc gì không làm đến mức cao nhất”: Vai trò của hiền tài đối với đất nước.
  • Phần 2. Còn lại. Ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ đối với đương thời và các thế hệ sau.

III. Đọc – hiểu văn bản

1. Vai trò của hiền tài đối với đất nước

– “Hiền tài” là người tài cao, học rộng và có đạo đức; “nguyên khí” là khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật.

– “Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia” nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp: người có tài sẽ góp phần xây dựng triển, ảnh hưởng đến sự tồn vong của một quốc gia.

=> Hiền tài có vai trò quan trọng với đất nước.

2. Ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ đối với đương thời và các thế hệ sau

– Khuyến khích kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua.

– Ngăn ngừa kẻ ác, người thiện lấy đó làm điều cố gắng, chỉ lối tương lai vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước.

Tổng kết: 

– Nội dung: Văn bản “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” đã khẳng định tầm quan trọng của hiền tài đối với sự tồn vong và phát triển của một đất nước.

– Nghệ thuật: lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ thuyết phục…

Soạn văn Hiền tài là nguyên khí của quốc gia ngắn gọn

Hướng dẫn trả lời câu hỏi:

Câu 1. Hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước như thế nào?

– “Hiền tài” là người tài cao, học rộng và có đạo đức; “nguyên khí” là khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật.

– “Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia” nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp: người có tài sẽ góp phần xây dựng triển, ảnh hưởng đến sự tồn vong của một quốc gia.

=> Hiền tài có vai trò quan trọng với đất nước.

Câu 2. Ý nghĩa, tác dụng của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ đối với đương thời và các thế hệ sau?

– Khuyến khích người tài trông vào mà phấn chấn, hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua.

– Ngăn ngừa điều ác, kẻ ác: ý xấu được ngăn chặn, lòng thiện tràn đầy, kẻ ác thấy đó làm điều răn, người thiện xem đó mà cố gắng.

Câu 3. Theo anh (chị), bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là gì?

– Hiền tài chính là nguyên khí của một quốc gia, quyết định đến vận mệnh của đất nước.

– Cần đề cao vai trò của giáo dục với những chính sách phù hợp.

– Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, tránh hiện tượng “chảy máu chất xám”.

Câu 4. Lập một sơ đồ về kết cấu của bài văn bia nói trên.

Vai trò quan trọng của hiền tài – Chính sách khuyến khích người tài – Tác dụng của việc trọng dụng nhân tài.

5/5 - (651 votes)
Xem Thêm:   Bài viết số 6 lớp 11 đề 4: Viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông