0

Soạn bài Biên bản – Soạn văn 9 tập 2 bài 28

Share

Hôm nay, đội ngũ caubinhan.com chúng tôi xin giới thiệu đến tất cả thầy cô và các bạn tài liệu soạn văn 9: Biên bản, được đăng tải tại đây.

Tài liệu soạn bài Biên bản ở trong bài viết này sẽ bao gồm: soạn văn chi tiết và soạn văn ngắn gọn. Chúng tôi hy vọng rằng, tài liệu này sẽ giúp cho các bạn có thể bổ sung thêm kiến thức về môn Ngữ văn lớp 9. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Soạn văn 9: Biên bản

Soạn văn Biên bản chi tiết

I. Kiến thức cơ bản

A. Đặc điểm của biên bản

1. Đọc các văn bản sau đây và trả lời câu hỏi.

Văn bản 1:

TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI

Tuần: 6

Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005.

Thành phần tham dự: 43 bạn đội viên chi đội 9 D.

Đại biểu: Trần Thị Thanh Hà – Liên đội trưởng.

Chủ toạ: Lê Thành Sơn.

Thư ký: Phan Thị Thuỳ Linh.

NỘI DUNG SINH HOẠT

(1) Bạn Lê Thành Sơn thay mặt Ban chỉ huy đội đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua.

– Về học tập:

Toàn chi đội học tập chăm chỉ.

Vẫn còn một số bạn nói chuyện riêng trong giờ học môn Tiếng Anh, môn Địa lí.

– Về nề nếp, vệ sinh môi trường:

Vẫn còn hiện tượng không mặc đồng phục, ăn mặc chưa chỉnh tề.

(2) ý kiến của các bạn tham dự họp:

– Phê bình một số bạn cán sự lớp chưa nghiêm túc trong sinh hoạt.

– Cần chăm chỉ học tập để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam .

(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà:

– Biểu dương sự cố gắng của chi đội 9D.

– Tán thành ý kiến tổ chức tháng thi đua học tập chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

(4) Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác đội tuần tới.

Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào hội 10 giờ 15 phú

Chủ toạ Thư kí

Lê Thành Sơn Phan Thị Thuỳ Linh

Văn bản 2:

BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TP…

———–

Số: …..BB/TLTV, PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN TRẢ LẠI GIẤY TỜ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH CHO CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÍ HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG HỢP PHÁP

– Căn cứ điều 46, Điều 57, Điều 61 Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính ngày 02/07/2002 ;

– Căn cứ quyết định/ Biên bản số: …….ngày…..tháng…..năm……do:

Ông (bà): …………………

Chức vụ: ……..

kí về việc: ……

Hôm nay, hồi….giờ….phút, ngày….tháng…năm….

Tại: …….

Tôi: ……….. Cấp bậc:……………… Chức vụ: …….

Đơn vị công tác: ……..

– Tiến hành lập biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho ông (bà) hoặc tổ chức: …………. là: ……..

Giấy tờ, tang vật, phương tiện ……………………….

Nơi cư trú (hoặc địa chỉ): …………

Nghề nghiệp (hoặc lĩnh vực hoạt động): ……

Giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được trả lại bao gồm:

TT
Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Số lượng
Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, số đăng kí, ( nếu có), xuất trình tình trặng, giấy tờ,…
Ghi chú

…..
…..
….
…..
….

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản đựơc giao cho cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm và một bản lưu hồ sơ. Ông bà (hoặc tổ chức) có tên trên đã nhận đủ số giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nêu trên.

Biên bản lập xong hồi….giờ….phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng kí tên dưới đây.

NGƯỜI VI PHẠM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM) ( Kí và ghi rõ họ tên)

(Kí và ghi rõ họ tên)

Trả lời: Học sinh tự thực hiện

2. Trả lời câu hỏi:

a. Biên bản ghi lại những sự việc gì?

b. Biên bản cần đạt nội dung gì về nội dung và hình thức

c. Văn bản 1 là biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Em hãy kể tên một số loại biên bản thường gặp trong thực tế?

Trả lời:

a. Biên bản dùng để ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp.

b. Về mặt nội dung, biên bản phải ghi lại những sự việc một cách chính xác, cụ thể, trung thực, đầy đủ, khách quan; người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.

– Về mặt hình thức trình bày, biên bản phải đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ về bố cục:

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với loại biên bản sự vụ, hành chính);

+ Tên biên bản;

+ Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ;

– Phần nội dung: Ghi lại diễn biến và kết quả sự việc.

– Phần kết thúc:

+ Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản;

+ Những văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có).

c. Văn bản 1 là biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Đây cũng là hai loại biên bản chúng ta thường gặp trong thực tế.

B. Cách viết văn bản

1. Phần mở đầu của biên bản gồm những mục gì? Tên của biên bản được viết như thế nào? (Chú ý: Các loại văn bản khác nhau có cách ghi khác nhau).

Trả lời:

– Phần đầu của biên bản gồm: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan quản lí, tên biên bản (được viết lớn và viết vào chính giữa trang giấy), địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, thành phần tham dự và chức năng từng người.

2. Phần nội dung biên bản gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong biên bản. Tính chính xác, cụ thể của biên bản có giá trị như thế nào?

Trả lời:

– Nội dung của biên bản: trình bày diễn biến và kết quả sự việc.

– Tính chính xác cụ thể của phần nội dung là phần quan trọng đem lại tính khách quan cho biên bản.

3. Phần kết thúc biên bản có những mục nào? Mục kí tên dưới biên bản nói lên điều gì?

Trả lời:

– Phần kết thúc của biên bản nhất định phải có mục kí tên ở cuối biên bản để xác nhận vai trò của những người tham dự sự việc và trách nhiệm của họ đối với nội dung biên bản.

4. Lời văn của biên bản phải như thế nào?

Trả lời:

– Lời văn của biên bản phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, đơn nghĩa.

II. Rèn luyện kỹ năng

1. Hãy lựa chọn những tình huống cần viết biên bản trong các trường hợp sau:

a. Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc chi đoàn).

b. Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thầy Hiệu trưởng.

c. Một vụ tai nạn giao thông.

d. Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

e. Một nhóm học sinh tự ý tổ chức đi tham quan, không xin phép cô giáo chủ nhiệm.

Trả lời:

– Các tình huống cần viết biên bản: a,c,d

– Tình huống (b): viết đơn;

– (e): viết bản kiểm điểm

2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trả lời:

TRƯỜNG THCS….

CHI ĐỘI LỚP 9…

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỚI THIỆU ĐỘI VIÊN ƯU TÚ CỦA CHI ĐỘI CHO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 15.1.20…

Thành phần tham dự: 100% đội viên chi đội 9…

Đại biểu: Liên đội trưởng

Chủ tọa: Chi đội trưởng

Thư kí: ……….

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Chi đội trưởng tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

2. Lớp trưởng đọc bản thành tích của các đội viên ưu tú của chi đội.

3. Ý kiến thảo luận của các đội viên trong chi đội

4. Phát biểu của Liên đội trưởng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Soạn văn Biên bản ngắn gọn

I. Đặc điểm của văn bản

Câu 1 (trang 123 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2): Học sinh tự thực hiện.

Câu 2 (trang 123 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2)

a. Biên ban dùng để ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp.

b. Về mặt nội dung, biên bản phải ghi lại những sự việc một cách chính xác, cụ thể, trung thực, đầy đủ, khách quan; người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản. Về mặt hình thức trình bày, biên bản phải đảm bảo rõ rang, chặt chẽ về bố cục:

* Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ.

+ Tên biên bản.

+ Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

* Phần nội dung: ghi lại diễn biến và kết quả sự việc.

* Phần kết thúc:

+ Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản.

+ Những văn bản và hiện vật kèm theo.

+ Lời văn của biên bản phải đảm bảo sáng rõ, ngắn gọn, chính xác.

c. Văn bản 1 là biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Đây cũng là hai loại biên bản ta thường gặp trong đời sống.

II. Cách viết biên bản

a. Phần đầu của biên bản gồm: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan quản lí, tên biên bản (được viết lớn và viết vào chính giữa trang giấy), địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, thành phần tham dự và chức năng từng người.

b. Phần nội dung là phần chính của biên bản:

+ Biên bản hội nghị ghi diễn biến của hội nghị.

+ Biên bản sự vụ ghi sự việc xảy ra thế nào?, giải quyết ra sao?,…

+ Cần ghi ngắn gọn, rõ ý, dơn nghĩa.

c. Phần kết thúc biên bản có những mục: chữ kí của các thành viên liên quan, ghi chú các văn bản kèm theo (nêu có). Mục kí tên dưới biên bản nói rằng những người liên quan đến biên bản phải chịu trách nhiệm về những nội dung ghi trong biên bản.

d. Lời văn của biên bản phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, đơn nghĩa.

III. Luyện tập

Câu 1 (trang 126 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2)

Những tình huống cần viết biên bản trong các trường hợp trên:

a. Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội.

c. Môt vụ tai nạn giao thông

d. Nghiệm thu phòng thí nghiệm

Câu 2 (trang 126 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2)

LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN

CHI ĐỘI LỚP 9D

BIÊN BẢN GIỚI THIỆU ĐỘI VIÊN ƯU TÚ CỦA CHI ĐỘI CHO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khai mạc lúc 9h, ngày 10/11/2018.

Thành phần tham dự: 43 đội viên chi đội 9D.

Đại biểu: Trần Thanh Hà – Liên đội trưởng.

Chủ tọa Lê Thành Sơn – Chủ tọa.

Thư kí: Phan Thị Thùy Linh.

Nội dung sinh hoạt:

Bạn Lê Thành Sơn hay mặt ban Chỉ huy đội giới thiệu các đội viên ưu tú của Chi đội 9D cho Đoàn TNCS HCM.

….

Chủ tọa Thư kí

5/5 - (773 votes)
Xem Thêm:   Soạn bài Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự