0

Quy trình dạy viết chữ hoa – Hướng dẫn viết chữ hoa đúng chuẩn

Share

Quy trình dạy viết chữ hoa giúp thầy cô, các bậc phụ huynh hướng dẫn các bé viết 29 chữ hoa đúng chuẩn: A, Â, Ă, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y. Nhờ đó, giúp cho quá trình luyện chữ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết!

Các nét cơ bản

 • Nét thẳng đứng (BĐ – lượn ở 1 hay cả 2 đầu)
 • Nét thẳng xiên (BĐÐ – lượn ở 1 hay cả 2 đầu)
 • Nét thẳng ngang (BĐÐ – lượn 2 đầu, làn sóng)
 • Nét cong kín (BĐÐ – lượn 1 đầu vào trong)
 • Nét cong hở (BĐ – lượn 1 hay cả 2 đầu vào trong):
  • Nét cong hở phải
  • Nét cong hở trái
  • Nét cong hở trên
  • Nét cong hở dưới
 • Nét móc:
  • Nét móc xuôi trái
  • Nét móc xuôi phải
  • Nét móc ngược trái
  • Nét móc ngược phải
  • Nét móc 2 đầu tráiNét móc 2 đầu phải
  • Nét móc 2 đầu trái — phải
 • Nét khuyết
  • Nét khuyết xuôi
  • Nét khuyết ngược

Hướng dẫn viết chữ hoa đúng chuẩn, đúng li

1. Chữ A

Đặc điểm: Cao 5 li, viết 3 nét

Cấu tạo: Nét 1 gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn sang bên phải ở phía trên. Nét 2 là nét móc ngược phải. Nét 3 là nét lượn ngang.

Cách viết: Nét 1 đặt bút ở đường kẻ 3, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, lượn sang phải ở phía trên đến đường kẻ 6 thì dừng lại. Nét 2 từ điểm dừng bút của nét I, chuyển hướng bút viết tiếp nét móc ngược phải, đến đường kẻ 2 thì dừng lại. Nét 3 từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên khoảng giữa thân chữ gần phía bên trái nét 1, viết nét lượn ngang thân chữ từ trái qua phải, dừng bút cách bên phải nét 2 một đoạn ngắn.

2. Chữ Ă

Đặc điểm: Cao 5 li, viết 4 nét.

Cấu tạo: Nét 1 gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn sang bên phải ở phía trên. Nét 2 là nét móc ngược phải. Nét 3 là nét lượn ngang. Nét 4 là nét cong dưới nhỏ trên đỉnh đâu chữ A (dấu á).

Cách viết: Nét 1 đặt bút ở đường kẻ 3, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, lượn sang phải ở phía trên đến đường kẻ 6 thì dừng lại. Nét 2 từ điểm dừng bút của nét 1, chuyến hướng bút viết tiếp nét móc ngược phải, đến đường kẻ 2 thì dừng lại. Nét 3 từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên khoảng giữa thân chữ gần phía bên trái nét 1, viết nét lượn ngang thân chữ từ trái qua phải, dừng bút cách bên phải nét 2 một đoạn ngắn. Nét 4 viết nét cong dưới nhỏ trên đỉnh đầu chữ A(dấu á).

3. Chữ Â

Đặc điểm: Cao 5 li, viết 5 nét.

Cấu tạo: Nét 1 gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn sang bên phải ở phía trên. Nét 2 là nét móc ngược phải. Nét 3 là nét lượn ngang. Nét 4 &5 là 2 nét thẳng xiên ngắn nối nhau tạo nét gãy, nhọn ở phía trên (dấu mũ).

Cách viết: Nét 1 đặt bút ở đường kẻ 3, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, lượn sang phải ở phía trên đến đường kẻ 6 thì dừng lại. Nét 2 từ điểm dừng bút của nét 1, chuyến hướng bút viết tiếp nét móc ngược phải, đến đường kẻ 2 thì dừng lại. Nét 3 từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên khoảng giữa thân chữ gần phía bên trái nét 1, viết nét lượn ngang thân chữ từ trái qua phải, dừng bút cách bên phải nét 2 một đoạn ngắn. Nét 4 & 5 viết nét thẳng xiên ngắn phải để tạo dấu mũ (đầu nhọn của dấu mũ chạm ĐK 7) trên đầu chữ A.

4. Chữ B

Đặc điểm: Cao 5 li, viết 2 nét

Cấu tạo: Nét 1 gần giống nét móc ngược trái nhưng phía trên hơi lượn sang phải, đầu móc cong vào phía trong. Nét 2 là kết hợp của 2 nét cơ bản cong trên và cong phải nối liến nhau, tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ.

Cách viết: Nét 1 đặt bút trên đường kẻ 6 hơi lượn bút sang trái viết nét móc ngược trái, đầu móc cong vào phía trong, đặt bút trên đường kẻ 2. Nét 2 từ điểm đặt bút củanét 1, lia bút lên đường kẻ 5 bên trái nét móc, viết tiếp nét cong trên và cong phải liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ gần giữa thân chữ (dưới đường kẻ 4), đặt bút ở khoảng giữa đường kẻ 2 & 3 (nét cong cần lượn đều và cân đối, nửa cong dưới vòng sang bén phải rộng hơn nửa cong trên).

…….

5/5 - (532 votes)
Xem Thêm:   Viết một đoạn văn ngắn về an toàn giao thông (9 mẫu)